Karaktärsutvecklings-processer

Kursen Karaktärsutvecklingsprocesser är en kurs där skriv- och skådespelarprocesser möts.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: ca 12

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till regissörer, manusförfattare och skådespelare som vill fördjupa sin förmåga att utveckla karaktärer i film/tv-manus.

Syfte

Metoden Script acting bygger på en transparent skrivprocess med fokus på övningar, laborativt och forskande arbete, work-in-progress-seminarier samt enskild handledning. I en miljö av arbete och experiment främjas risktagande och att pröva nya vägar.

Innehåll

Under kursen går studenterna in och ut ur sina respektive yrkesroller, arbetar med monolog, scener, improvisation, övningar och teknik för skådespelarprocesser, skrivprocesser och regi. Exempel på vad som undersöks är moments, att avlasta ordet, känslominne, talande tystnad, upplevelsesanning och att arbeta i närbild.

Under kursen arbetar vi bl.a. med:

  • metoder för att släppa in andra i sin process
  • metoder för att skapa liv, komplexitet, ambivalens och oförutsägbarhet i karaktärer
  • metoder för att genom att lyssna inåt, hitta autenticitet och originalitet i karaktär och berättelse.

Urval

Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av cv och personligt brev där den sökande motiverar varför hen söker kursen. Vid behov genomförs ett andra urval genom intervjuer.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Till denna kurs krävs även särsklid behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan du ansöka om dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller det formella behörighetskravet. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i ansökningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Särskild behörighet: dokumenterad yrkeserfarenhet av filmmanusskrivande, filmregi eller filmskådespeleri alternativt 30 högskolepoäng inom film och media.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp undertecknade intyg som styrker att du har dokumenterad yrkeserfarenhet av filmmanusskrivande, filmregi eller filmskådespeleri alternativt 30 högskolepoäng inom film och media. Intygen om din yrkeserfarenhet kan vara skrivna av uppdrags-, arbetsgivare, samarbetspartners, producenter, medarbetare/kollegor eller dylikt. Vi tar inga referenser, godtar inte hemsidor och mejl som intyg, och vi googlar inte sökande. Samma regler gäller för alla, och inga undantag görs från ovanstående.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-ladda upp ett personligt brev där du motiverar varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Karaktärsutvecklingsprocesser är 75 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för denna kurs. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till kursen.

Share |

Karaktärsutvecklings-processer

Fristående kurs, grundnivå ej nybörjare, 7,5 hp,
ht 2015 (november-december), helfart

Startar: 23 november 2015

Ansökan: Sista ansökningsdag var 23 augusti 2015

Kontakt/lärare

Ylva Julén
Jag är manusförfattare och dramaturg, skriver för film, TV och scen. Arbetar även som regissör. I min bakgrund finns lång- och novellfilmer samt TV- och radioproduktion. Som högskolelektor i manusutveckling för film, har min huvudsakliga inriktning varit skrivprocesser, karaktärsutveckling och filmisk gestaltning.

Mer info hittar du på min hemsida: ylvajulen.se


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Sara Sigsjö +46 8 49 400 291, sara.sigsjo@uniarts.se.