Improvisation

Kursen Improvisation syftar till att frigöra studentens fantasi och bidra till att stimulera kreativitet med hjälp av improvisatoriska teaterövningar samt genom spontant/automatiskt skrivande/talande/ritande och möjligen även skulpterande.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: ca 7

Undervisningsspråk: engelska som huvudspråk.

Med övningar tagna från ett eklektiskt urval av teaterutövare (t.ex. Jerzy Grotowski, Augusto Boal, Viola Spolin) och clownpedagoger (som Jacques Lecoq, Giovanni Fusetti, Nalle Laanela) kommer vi att utforska vad det betyder att vara ögonblicket snarare än bara i det. Genom hela kursen kommer vi att fokusera på följande aspekter, som kommer att användas växelvis beroende på vilken riktning övningen tar:

• Ritande/skissande: utvecklar medvetenhet, iakttagelseförmåga och koncentration
• Fysisk uppvärmning: övningar ämnade att skapa en beredskap och närvaro som för studenterna in i stunden
• Improvisationsövningar: stimulerar fantasin och öppnar upp plats för lek, först med icke-muntlig kommunikation men sedan gradvis utvecklande verbala scener
• Kroppslig medvetenhet
• Karaktär/känsla/kropp: med utgångspunkt i de fyra elementen eld, jord, vatten och luft kommer vi att utforska hur dessa kan forma våra karaktärsval
• Tillit, fokus, koncentration: olika övningar som främjar dessa kvalitéer
• Teater-idrottsövningar: tagna från traditionella teater-idrottsrepertoarer
• Improvisation kring text
• Clownövningar: tagna från clownpedagoger jag har studerat hos
• (Om tiden räcker till…) Improvisera en film på en dag: Val av aktuell nyhet, gruppen gör en film och spelar in i följd (så kallad in camera-redigering). När dagen är till ända kan de titta på sin kortfilm från början till slut.

I en lekfull miljö hjälper kursen till att utveckla mindfulness, uppmärksamhet och koncentration och samtidigt uppmuntra till större frihet i improvisation och spontanitet. Hög prioritet ges kroppens intelligens och att lära sig att lita på impulser.

Urval

Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av cv och personligt brev där den sökande motiverar varför hen söker kursen, samt vid behov intervjuer i ett andra steg.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för studier på grundnivå med undantag för Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande och Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan du ansöka om dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller det formella behörighetskravet. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i ansökningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-ladda upp ett personligt brev där du motiverar varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Improvisation är 60 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för denna kurs. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till kursen.

Share |

Improvisation

Fristående kurs, grundnivå, 7,5 hp,
ht 2015 (november-december), helfart

Startar: 23 november 2015

Ansökan: Sista ansökningsdag var 23 augusti 2015

Kursplan

Kontakt/lärare

Stacey Sacks
Skådespelare och doktorand
stacey.sacks@uniarts.se


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Sara Sigsjö +46 8 49 400 291, sara.sigsjo@uniarts.se.