Folkets ateljé - trianguleringar och speglingar

Trianguleringar och speglingar. Eller motstånd och vad kan vi lära av konstnärliga praktiker och politiska handlingar? Inga rum är neutrala. Konst är inte politik och politik är inte konst. Konsten är politisk! Alltid! Ambivalens och förvirring!? Kursen riktar sig till dig, som tillsammans med oss, vill undersöka hur vi konstnärer och andra utövare, kan bli mer medvetna om och hur vi kan använda vår konstnärliga position och handling i en politisk riktning.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: ca 8

Undervisningsspråk: engelska som huvudspråk.

I den konstnärliga praktiken, tilltalet och görandet är frågan hur av största vikt. Tillsammans söker vi de spår som känns relevanta att följa. Vi undersöker tider då barrikaderna valt konsten, som avsiktligt eller oavsiktligt blivit till politiska handlingar. Parallellt studerar vi politikens och marknadsföringens estetiska dimensioner, där konsten ibland blir ett kamouflerande lager. Vad betyder konstnärlig frihet och vad är armlängds avstånd? Vi lär känna konstnärer, levande och döda, som vågat ta ställning när andra tystnat. Vi tittar på oss själva och på våra egna blinda fläckar. Vi ser film, lyssnar på radio, läser texter och möter utövare som arbetar direkt, på gatan, i livet – i konflikt eller under cover. Vi blandar teori med praktik och bjuder in konstnärer och personer som använder sina respektive språkliga, kroppsliga och bildliga uttryck för att med integritet verka för ett demokratiskt samhälle – på riktigt.

Kursen syftar till att ge studenterna verktyg för att kunna orientera sig i en tid där konstnärer allt oftare används som instrument, för mål vi som utövare sällan är medvetna om. Genom ett antal fallstudier tittar vi på politiska agendor och marknadsföringsstrategier där den politiska konsten och estetiken i politiken sammanfaller, kollapsar eller till och med används som kulturellt kamouflage.

Genomgående i kursen reflekterar vi över vem som representerar vem och i vems namn vi talar, eller inte talar. Tillsammans studerar vi politikens estetiska uttrycksformer.

Kursen innehåller workshopar, föreläsningar, skrivövningar, samtal och diskussioner, fältstudier, studiebesök, gestaltande och undersökande moment, både enskilt och i grupp.

Urval

Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av cv och personligt brev där den sökande motiverar varför hen söker kursen, samt vid behov intervjuer i ett andra steg.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för studier på grundnivå med undantag för Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande och Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan du ansöka om dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller det formella behörighetskravet. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i ansökningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-ladda upp ett personligt brev där du motiverar varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Folkets ateljé - trianguleringar och speglingar är 75 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för denna kurs. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till kursen.

Share |

Folkets ateljé - trianguleringar och speglingar

Fristående kurs, grundnivå, 7,5 hp,
ht 2015 (november-december), helfart

Startar: 23 november 2015

Ansökan: Sista ansökningsdag var 23 augusti 2015

Kontakt/lärare

Anna Kindgren och Carina Gunnars
Verksamhetsledare på Konsthall C, i Hökarängen, Stockholm, under 2013 och 2014

mail@akcg.org


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Sara Sigsjö +46 8 49 400 291, sara.sigsjo@uniarts.se.