Filmskådespeleri 2014

För yrkesverksamma skådespelare som vill fördjupa sin kunskap om och erfarenhet av att agera framför en kamera samt hur man berättar med filmmediet.

Ansökningstiden har gått ut.

Är det en annan sorts skådespeleri framför en kamera än på exempelvis en scen?
Hur stort kan jag spela – hur litet kan jag spela?
Hur påverkas mitt skådespeleri genom att ibland ställa mig bakom kameran?

Genom att skapa en ensemble av skådespelare med grundläggande kunskap om praktiskt filmskapande både framför och bakom kameran, avser kursen att ge skådespelarna ökat inflytande över sina konstnärliga uttryck och sina professionella karriärer.

Kursen Filmskådespeleri riktar sig till yrkesverksamma skådespelare som vill fördjupa sin kunskap om och erfarenhet av att agera framför en kamera samt hur man berättar med filmmediet.

Upplägg

Kursens deltagare kommer gemensamt utgöra ett litet, rörligt och självständigt filmteam som utöver lärarledda filmövningar kommer skapa en bredd av scener och kortfilmer utifrån olika teman, genrer och tekniker. Undervisningen är bland annat inspirerad av metoder utvecklade av Sanford Meisner, Stanislavski, Ivana Chubbuk och Mel Churcher.

Kursen kommer bland annat innehålla skådespelarmoment som improvisation, scenförståelse, karaktärsarbete och kamerateknik (att agera framför kameran) med avsikt att stärka ensemblespel och skapa en gemensam terminologi. Kursens produktionsmoment är på en grundläggande nivå och utgörs av manusskrivande, filmfoto, filmljud, regi, produktion, dubb och redigering.

Utöver kursansvarig lärare Matthew Allen, möter deltagarna också andra lärare från StDH samt yrkesverksamma representanter från filmbranschen.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Bifoga följande dokument:
    - ett personligt brev där du beskriver varför du söker till Filmskådespeleri. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, max 8 000 tecken (ca 2 A4).

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten:
E-post: post@mynetwork.se

Vad händer sen?

Alla får via ett meddelande i antagningssystemet besked om de går vidare eller inte.

Share |

Filmskådespeleri 2014

Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
Pågår vt 2014, helfart

Startar: 13 januari 2014

Ansökan: Sista ansökningsdag var 17 oktober 2013

Lärare

Porträttfoto av Matthew Allen
Matthew Allen
Lektor i scenisk gestaltning, kursansvarig

Matthew är även verksam som skådespelare, manusförfattare, regissör med erfarenhet av att arbeta i San Fransisco, Los Angeles, New York och Stockholm.