Filmskådespeleri

För yrkesverksamma skådespelare som vill fördjupa sin kunskap om och erfarenhet av att agera framför en kamera samt hur man berättar med filmmediet.

Ansökningstiden har gått ut.

Är det en annan sorts skådespeleri framför en kamera än på exempelvis en scen?
Hur stort kan jag spela – hur litet kan jag spela?
Hur påverkas mitt skådespeleri genom att jag ibland ställer mig bakom kameran?

Genom att skapa en ensemble av skådespelare med grundläggande kunskap om praktiskt filmskapande både framför och bakom kameran, avser kursen att ge skådespelarna ökat inflytande över sina konstnärliga uttryck och sina professionella karriärer.

Upplägg

Kursens deltagare kommer gemensamt att utgöra ett litet, rörligt och självständigt filmteam som utöver lärarledda filmövningar kommer att skapa en bredd av scener och kortfilmer utifrån olika teman, genrer och tekniker. Undervisningen är bland annat inspirerad av metoder utvecklade av Sanford Meisner, Stanislavski, Ivana Chubbuk och Mel Churcher.

Kursen kommer att innehålla skådespelarmoment som improvisation, scenförståelse, karaktärsarbete och kamerateknik (att agera framför kameran) med avsikt att stärka ensemblespel och skapa en gemensam terminologi. Kursens produktionsmoment är på en grundläggande nivå och utgörs av manusskrivande, filmfoto, filmljud, regi, produktion och redigering.

Utöver kursansvarig lärare Matthew Allen, möter deltagarna också andra lärare från StDH samt yrkesverksamma representanter från filmbranschen.

Vem kan söka

Kursen Filmskådespeleri riktar sig till yrkesverksamma skådespelare som vill fördjupa sin kunskap om och erfarenhet av att agera framför en kamera samt hur man berättar med filmmediet.

Urval

Du söker med ett personligt brev. Efter ansökningstiden kommer de som går vidare att kallas till en intervju på StDH.

Behörighet

För att vara behörig till denna kurs behöver du ha en konstnärlig kandidatexamen eller kandidatexamen inom relevant område för den sökta utbildningen. Om du söker på din yrkeserfarenhet ansöker du om validering av reell kompetens. Läs mer om detta i nästa stycke.

Om du bedöms uppfylla behörighetskraven eller blir beviljad validering av reell kompetens, går du vidare till urval. Du måste alltså visa att du är behörig eller har reell kompetens för att kunna vara med i urvalet.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, eftergymnasial utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

    -ladda upp ditt examensbevis som styrker att du har en relevant kandidatexamen. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har en relevant kandidatexamen ska du istället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt sexårsregeln. Använd helst pdf.

    - ett personligt brev där du beskriver varför du söker till Filmskådespeleri. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, max 8 000 tecken (ca 2 A4).

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- samt studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Filmskådespeleri är 240 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Share |

Filmskådespeleri

Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
Pågår vt 2015, Helfart

Startar: 12 januari 2015

Ansökan: Sista ansökningsdag var 8 oktober 2014

Kursplan

Lärare

Porträttfoto av Matthew Allen
Matthew Allen
Lektor i scenisk gestaltning, kursansvarig

Matthew är även verksam som skådespelare, manusförfattare, regissör med erfarenhet av att arbeta i San Fransisco, Los Angeles, New York och Stockholm.