Fassbindermaskinen

En kurs för yrkesverksamma inom film, tv, skådespeleri och dans som syftar till att studenten genom praktisk övning ska förstå hur skillnaderna mellan olika registilar ställer olika krav på scenografi, foto och skådespeleri. Studenten ska även få en fördjupad bild av begreppet historia vad gäller film och performativt lära känna ett modernt diktverk. Kursen ges på halvfart.

Ansökningstiden har gått ut.

Rainer Werner Fassbinder var en tysk regissör som under tjugo aktiva år gjorde fler än fyrtio filmer. Han blev 37 år gammal och sjuttiotalet var hans tid.

Hans första film bär titeln Kärlek är kallare än döden. Detta är nu inte något särskilt uppmuntrande påstående. Men Fassbinder fann en filmisk metodik som bar hans svarta påstående och som gjorde hans filmer medryckande och möjliga att förstå. Hur bar han sig åt? Denna försöker forska ut och förstå vad han kan menat och hur en sådan kunskap skulle kunna ha betydelse för vår tids berättelser.

Fassbindermaskinen är en kurs som undersöker dessa frågor. Vi gör detta genom ett verk som skapas kollektivt av kursdeltagarna. Verket har formen av en redovisning eller föreställning i vilken ingår video (live med trekamera), scenisk gestaltning och bildprojektion. Som grund för redovisningen fungerar texter, skrivna, i Fassbinders anda, av kursdeltagarna. Vidare designar och bygger vi, tillsammans med scenografen Tor Svae, de scenografiska elementen. Varje kursdeltagarna kommer under redovisningen att fungera som skådespelare, kameraoperatör, klippare och regissör.Vi kommer att se delar av Fassbinders verk, men också några av dom filmer som var viktiga inspirationer för honom.

Vad är det i kärleken som gör oss till ting, som stjäl vår känsla av mening och identitet och gör världen kall och svårgenomtränglig?

Kan Fassbinders fråga från förr frågas också idag?

Några röster från tidigare kursdeltagare

"Rolig, intressant och lärande. Jag har lärt mig mycket. Allt från att skriva manus till att tapetsera."

"Filmtolkning, bygga ett manus, bygga ett hus, 180-gradersregeln, tapetsera, såga, skådespela, klippa, fungera i grupp."

"Det var över förväntan! Fantastisk kurs! Den innehöll mer än jag trodde. Jag lärde mig väldigt mycket mer och på flera områden än jag först trodde."

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Dispens: Om du saknar formell behörighet kan högskolan ge dig dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben.

Särskild behörighet

För att vara behörig till den här utbildningen behöver du också ha dokumenterad erfarenhet av arbete inom film, tv, skådespeleri eller dans.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:
    - Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret.

    - Ladda upp ett kort intyg som beskriver och styrker din erfarenhet av arbete inom film, tv, skådespeleri eller dans, max en A4. Detta kan vara t.ex. ett arbetsgivarintyg. Vi accepterar inte länkar till webbsidor eller dylikt. Intyget bör vara i PDF-format.

    - Skriv ett personligt brev där du beskriver varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, max 4000 tecken (ca en A4).

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten:
E-post: post@mynetwork.se

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte. De som går vidare kallas till en intervju.

Share |

Fassbindermaskinen

Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
Pågår v. 42-51, 2014, halvfart

Startar: Ht 2014

Ansökan: Sista ansökningsdag var 25 mars 2014

Kursplan

Lärare

StjerneHarald_webb

Harald Stjerne
Professor i filmmanus, lektor i filmregi

Harald Stjerne är regissör och författare inom film, teater, radio och tv. Han är verksam på Di/StDH sedan 1990.