filmteam

Entreprenörskap inom scen och media

En kurs för dig som har en konstnärlig kandidatexamen i scen och media och vill få hjälp med att komma in på arbetsmarknaden.

Den här kursen hjälper dig att ta nästa steg ut i arbetslivet och den konstnärliga verksamheten. Du får jobba med postproduktion och marknadsföring av din senaste produktion. Vi tar upp ämnen som villkoren på arbetsmarknaden och för eget företagande, postproduktionsteknik, ekonomiska, företagsmässiga, fackliga och praktiska områden som gäller på dagens arbetsmarknad för konstnärliga yrken.

Syfte och mål

Syftet är att ge dig bättre möjligheter att få anställning inom ditt område. Du får lära dig att aktivt söka arbetsmöjligheter och utveckla dina yrkeskunskaper i kontakt med arbetsmarknaden.

Upplägg

Kursen består av föreläsningar och seminarieövningar som ger stöd för dig som arbetssökande och entreprenör. Du får ta fram en individuell, flerårig, strategisk verksamhetsplan under kursen.

Behörighet

Den här kursen är till för dig som har en konstnärlig kandidatexamen i scen och media och vill få hjälp med att komma in på arbetsmarknaden.

Om du inte har någon konstnärlig kandidatexamen kan du ansöka om så kallad validering av reell kompetens. Bifoga i så fall ett dokument i ansökningssystemet som besvarar dessa frågor:

 1. Vilka speciella kunskaper har du för att klara av den utbildning du söker?
 2. Hur har du skaffat dessa kunskaper?

Du som tar en konstnärlig kandidatexamen i scen och media under våren 2012 laddar upp ett intyg, exempelvis från Ladok som visar hur många poäng du hittills har tagit.

Filformat: Använd något av följande filformat: pdf, txt, rtf, doc (Obs! docx accepteras inte av systemet.)

Kurslitteratur

 • Webbplatser från Skatteverket, Bolagsverket, Filminstitutet, Dramatikerförbundet, Teaterförbundet, STIM/NCB m.fl.
 • Enkel bokföringsbok
 • Texter från föreläsare och aktuell/rekommenderad ämnesinformation
 • MEDIA utifrån aktuella program - se nedan!

Vad är MEDIA?

MEDIA är EU:s stöd till den audiovisuella industrin i Europa, det vill säga produktion och distribution av film, tv och interaktiva medier. Stödet är utformat för att komplettera regionala och nationella stöd i medlemsländerna

MEDIA fokuserar på det som händer före och efter produktionen av ett verk:

 • fortbildning av yrkesverksamma
 • utveckling av projekt inom drama, dokumentär, animation och interaktiva medier
 • marknadsföring
 • distribution
 • filmfestivaler 
Share |

Entreprenörskap inom scen och media

Fristående kurs, 15 hp
27 augusti-2 nov 2012, heltid

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Lärare

Hanna Andersson

Gästlärare