Dokumentärt berättande

Kursen vänder sig till dig som vill lära sig grunderna i dokumentärmakeri. Vi vänder oss till dig som inte har studerat ämnet tidigare men vill berätta historier ur verkliga livet om något som angår dig. Det kan vara personliga, politiska eller experimentella berättelser och vi arbetar med bild, ljus, ljud, redigering, text och röst.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: 12-16

Mål

Vi vill lägga grunden för dokumentärmakeri med konstnärlig integritet och utbilda berättare med kunskap om bransch och omvärld. Du får förfina ditt personliga uttryck och fördjupa dina kunskaper såväl enskilt som i team. Målet är att du ska få verktyg för att hitta nya och egna sätt att utveckla det dokumentära berättandet - att söka dig fram till en egen ton och ett eget uttryck. Att förstå hur olika dokumentära berättelser utformas från idé till färdig produktion.

Upplägg

Huvudsakligen kommer du att arbeta praktiskt i övningar och produktioner. Kursen innehåller också teoretiska delar i form av föreläsningar, seminarier samt redovisning med analys och utvärdering. Undervisning ges bland annat i regi, foto, ljud, klipp, dramaturgi, intervju och produktion. Under utbildningens gång lägger vi också vikt vid egen reflektion av arbetsprocessen, ofta i skriftlig form.

Urval

Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av cv och personligt brev där den sökande motiverar varför hen söker kursen, samt intervjuer i ett andra steg.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan du ansöka om dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller det formella behörighetskravet. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i ansökningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-ladda upp ett personligt brev där du beskriver varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Dokumentärt berättande är 300 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för denna kurs. Du söker genom att mejla sara.sigsjo@uniarts.se.

Share |

Dokumentärt berättande

Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
Pågår ht 2015, helfart

Startar: Ht 15, v. 36

Ansökan: Sista ansökningsdag var 2 april 2015

Kursplan

Kontakt/lärare

Tinna Joné
Lektor i dokumentärfilm, prefekt för Institutionen för film och media
tinna.jone@uniarts.se


Funktionsnedsättning?

Om du har någon funktionsnedsättning och behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Sara Sigsjö +46 8 49 400 291, sara.sigsjo@uniarts.se.