Dokumentärfilmens dramaturgi 2

Dokumentärfilmens dramaturgi 2, 15 hp, en fortsättningskurs vt 2012 för dig som har gått Dokumentärfilmens dramaturgi 1.

Ansökan

Sista ansökningsdag var den 17 februari 2012.

Kursens syfte

Under kursen får du möjlighet att ytterligare fördjupa dina kunskaper i dokumentärfilmens dramaturgi. Vår förhoppning är att utbildningen ska berika och inspirera till personliga, konstnärliga och visionära avstamp som sedan kommer till uttryck i bild, form och innehåll i framtidens dokumentärfilm.

Du får bland annat

 • utveckla dina berättarverktyg genom korta workshopövningar
 • ta del av andra filmares formgrepp och metodik i seminarier och genom skriftlig reflektion
 • utveckla dina egna idéer och arbetsmetoder
 • fördjupa dina kunskaper om intervjun och dess dramaturgi
 • reflektera över ditt eget dokumentära arbete i skrift .

Mål med kursen

Efter kursen ska du kunna

 • identifiera och diskutera den dokumentära tv-produktionens möjligheter
 • identifiera och diskutera relevanta frågeställningar som har att göra med den tekniska utvecklingens betydelse för dokumentärfilm
 • redogöra för de dramaturgiska verktygens betydelse i olika former av berättande
 • resonera kring dina egna och andras konstnärliga val i dokumentär film- och tv-produktion
 • resonera kring intervjuns roll och möjligheter i olika typer av dokumentärt berättande
 • kritiskt reflektera över dokumentärfilmens form, tilltal och innehåll i Sverige och i omvärlden i dag och i framtiden.

Innehåll och upplägg

Kursen består av workshops, seminarier och föreläsningar. Du får handledning under reflektionsuppgifter och diskussioner tillsammans med andra deltagare på kursen och med gästföreläsare.

Vidare ingår work in progress, att dela pågående konstnärligt arbete med inbjudna, samt att skriva en reflekterande text.

Share |
filmteam
filmteam

Dokumentärfilmens dramaturgi 2

Fristående kurs, fortskurs, 15 hp
22 februari-6 juni, Halvtid

Startar: vt 2012

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Kursansvarig

Tove Torbiörnsson

tove@altofilm.se