Dokumentärer för nya plattformar

Kursen Dokumentärer för nya plattformar är en två terminer lång halvfarts- kurs på avancerad nivå som fördjupar din förmåga till dokumentärt berättande för nya plattformar och format. Kursen hålls i samarbete med SVT/dokumentärredaktionen.

Ansökningstiden har gått ut.

Innehåll och upplägg

Kursens undervisning bygger på att spela in och sammanställa kortare och längre dokumentära produktioner för tv och webb. Detta varvas med uppspels- och analysträffar i grupp. Utrymme ägnas också åt att diskutera ett personligt mod i arbetet och diskussioner kring etiska förhållningssätt under inspelningsprocessen och i redigeringen. I kursen förekommer såväl föreläsningar och seminarier som självständigt arbete och projektutveckling under handledning.

Första delkursen består av kortare övningar som leds av projektledare från branschen. Lärare står för undervisning inför genomförandet och reflektion efter - både när det gäller teknik och etik. Feedback ur ett branschperspektiv på resultatet av de genomförda övningarna, medan lärare och studenter i seminarieform fokuserar på studenternas processer.

Under andra delkursen produceras en dokumentär serie i nära samarbete med branschen. Studenterna arbetar i grupp under ledning av en producent och med professionella redigerare. Parallellt reflekterar studenterna över sitt arbete, både tekniskt, konstnärligt och etiskt - tillsammans och enskilt.

Vem kan söka?

Kursen vänder sig till dokumentärfilmare med en konstnärlig kandidateexamen eller med dokumenterad erfarenhet av film- eller tv-produktion.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Särskild behörighet

För att kunna antas till den här utbildningen behöver du också ha dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat dokumentärt med film/tv.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Share |

Dokumentärer för nya plattformar

Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
Pågår ht 2013 - vt 2014, halvfart

Startar: Ht 2013

Ansökan: Sista ansökningsdag var 3 april

Lärare

Joakim Blendulf
Joakim Blendulf är verksamhetschef på Film Stockholm/Filmbasen. Han är utbildad filmregissör på Filmhögskolan i Göteborg och arbetade tidigare som konsulent/projektledare på Filmbasen. Han har också grundat den ettåriga dokumentärlinjen på Birkagårdens folkhögskola.