Dokumentärfilmens dramaturgi

Det här är en kurs för dig som vill fördjupa ditt kunnande inom dokumentärfilmens område. Under kursen får du möjlighet att utveckla de egna berättarverktygen genom föreläsningar, seminarier och korta workshopövningar.

Dokumentärfilmens dramaturgi innehåller ett öppet utforskande kring olika filmiska begrepp och vill inspirera deltagarna att formulerar sig metodiskt och teoretiskt kring eget eller andras filmskapande och den nutida filmen. Vad är film, vad är verklighet och på vilka grundvalar vilar filmberättandet idag?

Vi möter filmare, teoretiker, makthavare och genusforskare. Vi ser filmer, egna och andras, och analyserar dess olika metoder och problemställningar. Deltagarna ska också formulera sig med text och bild kring de viktigaste frågorna som uppstår i en konstnärlig, samhällelig och kreativ process.

Arbeta vid sidan om?

Kursen består av mycket eget arbete under handledning. Vi bedömer därför att du under större delen av utbildningen ska kunna arbeta vid sidan av på deltid, om dina arbetstider är så flexibla att du kan anpassa dem till kursens seminarier, workshops och föreläsningar.

Observera dock att uppstarten blir en vecka i Berlin där vi möter olika människor med relevanta frågeställningar för att starta en öppen och lustfylld resa in i filmområdets olika delar.

Exempel på innehåll

Kursen innehåller bland annat följande moment:

  • Seminarier och workshops då vi diskuterar och kritiskt reflekterar över dokumentärfilmens form, tilltal och innehåll i Sverige och i omvärlden, i dag och i framtiden.
  • Föreläsningar om de dramaturgiska verktygens betydelse i olika former av berättande inom det dokumentära området, oavsett längd och genre.
  • Vi diskuterar övergripande överlevnadsstrategier som dokumentärfilmare.
  • Det finns möjlighet att utveckla dina egna idéer och filmprojekt.

Syfte och upplägg

Syftet med kursen är att du ska fördjupa dina kunskaper inom dokumentärfilmens dramaturgi och utveckla ditt personliga och filmiska uttryck. Vår förhoppning är att utbildningen ska berika och inspirera till personliga, konstnärliga och visionära avstamp som sedan kommer till uttryck i framtida dokumentärfilm.

Under kursen får du bland annat möjlighet att utveckla

  • de egna berättarverktygen, bland annat genom att studera hur andra filmare har gått till väga och skriftligen sätta ord på din egen metod
  • dina egna tankar och idéer och utifrån dessa inleda en pilotproduktion
  • din förmåga att identifiera och diskutera relevanta frågeställningar inom hela filmområdet.

Kursen består av föreläsningar och korta workshopövningar där vi studerar andra filmares formgrepp. Du får även handledning av reflektionsuppgifter och tid till fördjupade diskussioner. Förutom våra egna lärare kommer du att möta gästföreläsare.

Antagningsprocessen

Du ansöker via ansökningsblankett med förelagda uppgifter. Ansökningsblanketten finns att hämta här på vår hemsida under ansökningstiden.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis: mediestudier, kulturstudier eller designämnen.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Kurslitteratur

Vi använder ca tio exempel på aktuella dokumentärfilmer utifrån de teman som kursen behandlar. Likaså följer en litteraturlista som underlag och inspiration till en vidare diskussioner om olika film och sanningsbegrepp.
 

Share |
Filmare
Filmare

Dokumentärfilmens dramaturgi

Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
Pågår ht 2011,

Ansvarig lärare

Tove Torbiörnsson

 

 

Filer att ladda ned