Digiped - digital medieproduktion för pedagoger

En fristående kurs på grundnivå, 30 hp, i digital medieproduktion för barn och med barn. Kursen vänder sig till pedagoger.

Denna kurs ges på deltid under hösten 2012 och våren 2013. Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: 16

Obs! Uppdaterat schema finns i högerspalten. Där finns också en pdf med uppgifter och litteratur. Senast uppdaterad januari 2013.

För vem passar kursen?

Den här kursen riktar sig till dig som vill arbeta med barn och unga och som vill möjliggöra och inspirera till att fler barn kan använda enkel digital teknik och utforma sina egna berättelser. På kursen kommer du att samarbeta med skolor och fritidshem. Teori och praktik varvas.

Tanken med denna kurs är också att på lång sikt se till att rekryteringsbasen för studenter på konstnärliga medieskolor breddas. Den är också en del i att svara upp mot FN:s barnkonvention som understryker allas barns rätt till att bli hörda och att yttra sig.

Kursen bedrivs antingen på Stockholms dramatiska högskola eller i en annan lokal som har lämplig teknik för undervisningen.

Du som studerar på kursen måste ha tillgång till egen dator och internet.

Målgrupper för kursen är lärare, pedagoger, bibliotekarier och andra som arbetar med eller har intresse för att barns egna berättelser tar digital form.

Studietakt

Kursen ges på deltid med ett antal kursträffar i Stockholm. Mellan träffarna får du uppgifter att göra. Kursen består av mycket eget arbete med barn- och ungdomsgrupper under handledning samt seminarier och workshops.

Kursträffar - se schema i högerspalten

Under höstterminen 2012 träffas vi ca 2-4 vardagar samt vid 4 tillfällen under helger, fredag-söndag.
Klara datum är:

 • tisdag 28 augusti kl. 9.00-16.00
 • fredag-söndag 31 augusti kl. 13.00-18.00, 1-2 september kl. 10.00-17.00 
 • fredag-söndag 28 september kl. 13.00-18.00, 29-30 september kl. 10.00-17.00

Behörighet

Det finns inga formella förkunskapskrav, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, men det är meriterande om du har jobbat med barn eller ungdomar.

Dispens

Om du saknar formell behörighet kan högskolan ge dig dispens. I ansökningssysmet kryssar du nej på frågan om du har grundläggande behörighet och beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven.

Mål och syfte

Kursens mål är att ge pedagoger som arbetar med  barn och unga  redskapen till att möjliggöra och inspirera till att fler barn ska kunna använda digital teknik och utforma sina egna berättelser.

Syftet är att du som går kursen ska få

 • lära dig enkel teknik kring praktisk radio-, tv- och digital medieproduktion med målsättning att kunna ge denna kunskap vidare till barn och unga i den verksamhet du bedriver
 • kunskaper i lätt digitalteknik till exempel via smartphone, enkel redigeringsteknik, kamerateknik, ljudupptagning och enkel animationsteknik
 • en kort översikt kring möjliga former för en berättelse; dramatisering, dokumentär, animation med mera
 • diskutera konstnärligt mod och etik och sätta detta i samband med den egna pedagogiska rollen.

Innehåll och upplägg

Du får med dig konkreta produktionstekniska verktyg och kunskaper om hur en berättelse kan gestaltas i form. Dessa verktyg och modeller syftar till att underlätta, lära ut och inspirera barn och unga till att skapa egna produktioner utifrån sina egna livshistorier. Du får jobba med barn och ungdomar i grupp på skola, förskola eller fritids.

Frågor vi tar upp under kursen

 • Vad innebär det att kunna berätta sina egna historier för individen i ett samhälle? Vilka röster hörs nu - vilka berättarperspektiv erbjuder litteraturen, tv, radio?
 • Hur motiverar man barn och unga att uttrycka sig konstnärligt med digitala medier? Behövs det?
 • Hur kan barnets egen berättelse ges en form? Exempelvis dokumentärt, dramatiserat, animerat. Vad väljer barn att berätta för barn?
 • Vilka forum finns för tittning och lyssning? Var kan produktioner av barn publiceras? Vad bör beaktas vid publiceringen?
Share |

Digiped - digital medieproduktion för pedagoger

Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
Deltid

Startar: ht 2012

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Kursplan, schema och uppgifter

Kursansvarig

Erika Höghede

Manusförfattare, skådespelerska, högskoleadjunkt

Erika Höghede har skrivit, skapat och medverkat i ett stort antal tv-program och teaterföreställningar för barn och vuxna sedan 1987.

Erika och initiativtagaren Ylva Mårtens, producent på Sveriges radio, genomförde magisterutbildningen Barnprogram i tv och radio på Dramatiska institutet 2010.

2011 var Erika ansvarig lärare för kursen Barnprogrammen och framtiden på Stockholms dramatiska högskola.