Digiped - digital medieproduktion för pedagoger

En fristående kurs på grundnivå, 30 hp, i digital medieproduktion för barn och med barn. Kursen vänder sig till pedagoger. Denna kurs ges på deltid under våren och hösten 2014.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: 16

Våra första träffar sker den:

13 januari
kl. 09.00- 16.00

14 januari
kl. 09.00 -16.00

På Stockholms dramatiska högskola.

Välkomna! /Erika Höghede

För vem passar kursen?

Den här kursen riktar sig till dig som vill arbeta med barn och unga och som vill möjliggöra och inspirera till att fler barn kan använda enkel digital teknik och utforma sina egna berättelser. På kursen kommer du att ha uppgifter som du ska göra med barngrupper. Det är en fördel om din arbetsplats tillhandahåller möjligheter att jobba med barngrupper på arbetstid. Teori och praktik varvas.

Tanken med denna kurs är också att på lång sikt se till att rekryteringsbasen för studenter på konstnärliga medieskolor breddas. Den är också en del i att svara upp mot FN:s barnkonvention som understryker allas barns rätt till att bli hörda och att yttra sig.

Kursen bedrivs antingen på Stockholms dramatiska högskola eller i en annan lokal som har lämplig teknik för undervisningen.

Du som studerar på kursen måste ha tillgång till egen dator och internet.

Målgrupper för kursen är lärare, pedagoger, bibliotekarier och andra som arbetar med eller har intresse för att barns egna berättelser tar digital form.

Studietakt

Kursen ges på deltid under ett år och innefattar två heldagar i vecka 2, cirka tio kursträffar under helger samt cirka åtta torsdagskvällar i Stockholm.

Mellan träffarna får du uppgifter att göra. Kursen består av mycket eget praktiskt arbete, läsning av kurslitteratur, arbete med barn- och ungdomsgrupper samt seminarier och workshops.

Kursträffar - schema kommer snart i högerspalten

Under vår och höst 2014 träffas vi:
7, 13, 14 januari, 3 heldagar (registrering, seminarier, information).

Tider helger (cirka 10 tillfällen/år):
Fredagar kl. 13.00-18.00
Lördagar kl. 10.00-17.00
Söndagar kl. 10.00-17.00

Tider torsdagar (cirka 8 tillfällen/år):
Tordagar kl. 18.00 -21.00

Mål och syfte

Kursens mål är att ge pedagoger som arbetar med barn och unga konkreta produktionstekniska verktyg och kunskaper om hur en berättelse kan gestaltas i form. Dessa verktyg och modeller syftar till att underlätta, lära ut och inspirera barn och unga till att skapa egna produktioner utifrån sina egna livshistorier.

Syftet är att du som går kursen ska få

 • lära dig enkel teknik kring praktisk ljud-, rörlig bild- och digital medieproduktion med målsättning att kunna ge denna kunskap vidare till barn och unga i den verksamhet du bedriver
 • kunskaper i lätt digitalteknik, enkel redigeringsteknik, kamerateknik, ljudupptagning och enkel animationsteknik
 • en kort översikt kring möjliga former för att gestalta en berättelse; dramatisering, dokumentär, animation
 • diskutera konstnärligt mod och etik och sätta detta i samband med den egna pedagogiska rollen
 • kännedom om metoder som kan inspirera barn till att skriva och skapa egna berättelser.

Innehåll och upplägg

Workshops, litteraturläsning och seminarier varvas med praktiska enskilda arbeten och praktiska arbeten i barngrupper.

Frågor vi tar upp under kursen

 • Vad innebär det att kunna berätta sina egna historier för individen i ett samhälle?
 • Vilka röster hörs nu - vilka berättarperspektiv erbjuder litteraturen, tv, radio?
 • Hur motiverar man barn och unga att uttrycka sig konstnärligt med digitala medier? Behövs det?
 • Hur kan barnets egen berättelse ges en form? Exempelvis dokumentärt, dramatiserat, animerat.
 • Vad väljer barn att berätta för barn?
 • Vad bör beaktas vid publiceringen av barn egna alster?

Behörighet

Det finns inga formella förkunskapskrav, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, men det är meriterande om du har jobbat med barn eller ungdomar.

Dispens

Om du saknar formell behörighet kan högskolan ge dig dispens. I ansökningssysmet kryssar du nej på frågan om du har grundläggande behörighet och beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Bifoga följande dokument:
  - om du har erfarenhet av att ha jobbat med barn/ungdomar i någon form laddar du upp ett dokument som beskriver ditt arbete och styrker detta, max en A4.
  - din meritförteckning/cv och högst fem intyg/betyg, som styrker dina viktigaste meriter.
  - ett personligt brev med beskrivning av dig själv och varför du söker till Digiped. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, max 4 000 tecken (ca en A4).
  - ett arbetsprov: En berättelse - skriv ned en händelse, ett möte eller ett minne från din egen barndom. Berättelsen ska skrivas i jag-form och i presens, max 2 A4.

Använd något av följande filformat för dina bifogade dokument: pdf, txt, rtf, docx och doc.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten:
E-post: post@mynetwork.se

Vad händer sen?

Alla får via ett meddelande i antagningssystemet besked om de går vidare eller inte.

Share |

Digiped - digital medieproduktion för pedagoger

Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
Pågår vt 2014 - ht 2014, halvfart

Startar: 13 januari 2014

Ansökan: Sista ansökningsdag var 31 oktober 2013

Kursplan, schema och uppgifter

Digipeds barndag

Studenterna på Digiped (årskull 2012-2013) skapade en heldag termin två, för de barn som de jobbat med under kursens gång. Barnen fick komma till skolan och se sina filmade alster, drama och animationer, på stor duk i Biografen. De fick också ta del av vad skolan har att erbjuda genom att medverka i workshops ledda av Stockholms dramatiska högskolas lärare, professorer och personal.

Kursansvarig

Erika Höghede

Manusförfattare, skådespelerska, högskoleadjunkt

Erika Höghede har skrivit, skapat och medverkat i ett stort antal tv-program och teaterföreställningar för barn och vuxna sedan 1987.

Erika och initiativtagaren Ylva Mårtens, producent på Sveriges radio, genomförde magisterutbildningen Barnprogram i tv och radio på Dramatiska institutet 2010.

2011 var Erika ansvarig lärare för kursen Barnprogrammen och framtiden på Stockholms dramatiska högskola.