Deltagande berättande - design och produktion

Kursen vänder sig till verksamma dramatiker, författare, designers och producenter av deltagarevenemang inom interaktiv teater, levande rollspel och transmedia som konst, underhållning, lärande eller reklam, som vill lära sig mer om deltagande. Genom kursen presenteras en metod för deltagande berättande, där publiken är aktiv och medskapande.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: ca 12
Undervisningsspråk: engelska

Dagens publik förväntar sig att vara mer än betraktare. Vi har alla, skapare såväl som deltagare, tillgång till mångmediala verktyg för samdesign, medskapande och gemensam spridning av verket. Deltagande upplevelser låter dig och din publik växa tillsammans, finna nya perspektiv och skapar en nära och meningsfull gemenskap.

Deltagande som konst är transformativ, som underhållning engagerande, som utbildning insiktsbildande, och som reklam lojalitetsskapande.

Den här kursen ger dig verktyg att initiera och genomföra projekt för och med aktiva deltagare. Kursens mål är att höja kompetensen och i förlängningen statusen hos verksamma dramatiker och producenter med deltagarfokus.

Upplägg

Studenten får tillgång till etablerade verktyg, och får delta i etablerandet av en metod för deltagardramaturgi. Under kursen studeras tidigare utövare och verk, befintliga aktörer, samt genomförs workshops och studentprojekt. Ett större projekt genomförs i samarbete med en extern tredje part under kursens sista del.

Undervisningsspråk

Engelska.

Urval

Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av cv och personligt brev där den sökande motiverar varför hen söker kursen, samt intervjuer i ett andra steg.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå med undantag för Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande, samt Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan du ansöka om dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller det formella behörighetskravet. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i ansökningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-ladda upp ett personligt brev där du beskriver varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Deltagande berättande - design och produktion är 300 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för denna kurs. Du söker genom att mejla sara.sigsjo@uniarts.se.

Share |

Deltagande berättande - design och produktion

Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
Pågår ht 2015, helfart

Startar: Ht 15, v. 36

Ansökan: Sista ansökningsdag var 2 april 2015

Kontakt/lärare

""

Josephine Rydberg Lidén
joffe.rl@gmail.com

Arbetar som crossmedia-konsulent i Gävleborg (tidigare även filmutvecklare i Jönköpings län), koordinator för transmedia-sektionen på Tempofestivalen, observatör och fan av transmedia med fokus på deltagande berättelser, stolt lajvare och återfallsakademiker.

Christopher Sandberg
c@thecompanyp.com

Skapare och producent internationellt av deltagande dramaserier. Ligger bakom flera prisvinnande projekt som Sanningen om Marika och Conspiracy For Good. Tidigare tillförordnad chef Sveriges ledande spelforskningsstudio i deltagande berättande på Gotland. Arrangör och deltagare i lajv sedan '92.


Funktionsnedsättning?

Om du har någon funktionsnedsättning och behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Sara Sigsjö +46 8 49 400 291, sara.sigsjo@uniarts.se.