Cross-media och entreprenörskap

Med den här kursen vill vi påstå att nyskapelse kan födas när idéer möter andra idéer. Vi vill påstå att någon annan kanske sitter med pusselbiten som fattas för att din vision ska få vingar. Har du en vision, idé eller kanske ett nytt projekt inom media, konst, kultur eller teknik som du ännu inte haft tillfälle att vidareutveckla och realisera?

Kursen stöds ekonomiskt av Tillväxtverket för att utveckla metoder som kan integrera hållbarhet och entreprenörskap i konstnärlig utbildning. Cross- media ingår i ett samarbete mellan Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet (DSV), Kista Science Center samt Centrum för gestaltning i Husby/Kista (CFG).

Till vissa av seminarierna och föreläsningarna kommer vi att bjuda in deltagare från dessa organisationer och från media- och teknikföretag i Kista.

Antal deltagare: ca 12

Nåt för dig?

- Vill du ha en konstnärlig blick på dina idéer och visioner?

- Vill du få dina alster prövade mot den publika, ekonomiska och juridiska verkligheten?

- Vill du dela dina idéer med andra?

Cross-media och entreprenörskap vänder sig till dig som arbetar med olika former av konstnärlig och kulturell verksamhet och kanske med applikationsprogram, animation, dataspeldesign eller inom liknande områden.  Kursen riktar sig till dig som vill få hjälp med att vidareutveckla och realisera en idé som kan inkludera nya digitala lösningar.

Tanken är att vi tillsammans ska söka vägar och möjligheter för vidareutveckling av din idé.

Syfte och mål

Kursen syftar till att öka din förståelse för idéarbete och ge dig redskap till att förvalta, utveckla samt kommunicera och genomföra ditt projekt.

Efter kursen ska du kunna förstå och använda dig av olika metoder, inom idéframtagning, konceptutveckling, finansiering och genomförandet av idéer, som presenteras under kursen.

Kursen syftar också till att du ska kunna skapa kontaktnät där människor, teknik och konst möts och att dessa möten genererar nya konstellationer och framtida samarbeten.

Upplägg

Cross-Media och entreprenörskap ges som en fristående kurs med undervisningen förlagd i Kista och Husby.

Undervisning sker via föreläsningar, semiarier och workshops. Du får löpande feedback på ditt case av professionella idéutvecklare och av dina kurskamrater. Mellan kurstillfällena ges uppgifter knutna till det egna projektet varvat med grupparbeten. Vi använder en lärplattform på nätet för information, kommunikation och inlämning av uppgifter.

Kursträffarna under våren 2012 kommer att ligga under två helger och fyra onsdagar:

 • Helger: 27, 28 januari och 25, 26 maj
  Tid: fredag 14.00 – 18.00 och lördag 10.00 – 16.00
 • Onsdagar: 15 februari, 14 mars, 11 april, 25 april
  Tid: 8.00- 16.00.

Obs! Däremellan krävs att du kan avsätta tid för grupparbeten och egna studier motsvarande halvtidsstudier.

Innehåll

På kursen får du bland annat träffa idéutvecklare och projektledare med stor erfarenhet från både näringsliv, kulturell och konstnärlig verksamhet. Dessa experter kan utifrån konstnärliga, tekniska och juridiska eller ekonomiska perspektiv hjälpa dig att hitta möjligheter för din idé.

Med hjälp av dina kurskamrater, strukturerade metoder och teorier lär du dig att identifiera möjligheter för att ta till vara och utveckla egna och andras visioner.

Under kursen kommer vi också att problematisera innebörden av begrepp som cross-media och entreprenörskap och även ”kross-media" och "antiprenörskap”...

Måste alla idéer ha en ekonomisk bärighet i första hand? Och blir en idé nödvändigtvis bättre för att man använder ny teknik? Kan målet vara att man som entreprenör sprider en viktig vision?

Kursen innehåller bland annat dessa moment:

 • Den kreativa processen – idéarbete och vision
 • Omvärld, samtid, framtid – omvärldsanalys
 • Teori och verktyg - från idé till genomförande
 • Projektledning
 • Cross-media - studier av olika nu befintliga medieplattformar
 • Upphovsrätt
 • Kommersialisering eller enbart spridning av idéer? Ekonomi
 • Presentation och kommunikation av idén – personlig presentation, affärsplan, marknadsföringsplan

Behörighet

Det finns inga formella förkunskapskrav förutom grundläggande behörighet för högskolestudier men det är meriterande om du har någon typ av grundläggande utbildning inom de områden som berör kursens ämne och innehåll.

Dispens: Om du saknar formell behörighet kan högskolan ge dig dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4.

Så här söker du

Ansökningsblankett och intyg ska skickas in i 5 exemplar. Ansökan ska skickas in per post.

Gör så här:

 1. Ladda ned och fyll i ansökningsblanketten, den finns som skrivbar pdf i högerspalten.
 2. Bifoga kopior på betyg som styrker grundläggande behörighet för högskolestudier eller en redogörelse för motsvarande kunskaper.
 3. Skriv ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå kursen
  Omfång: max 1A4-sida
 4. Skriv en kort beskrivning av den idé som du vill utveckla.
  Omfång: max 3 A4

Du får besked om antagning via brev senast vecka 51.

Kurslitteratur

Det mesta av kurslitteraturen och läromedlen kommer att finnas tillgängliga på nätet genom bland annat föreläsningar, video, artiklar m.m.

 

Kursen ges med ekonomiskt stöd från Tillväxtverket.


 

 

Share |
studenter som pratar
studenter som pratar

Cross-media och entreprenörskap

Fristående kurs på grundnivå, 15 hp
halvtid

Startar: januari 2012

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Kursansvarig

Erika Höghede

Utbildningsutvecklare, manusförfattare, skådespelerska

Erika Höghede har skrivit, skapat och medverkat i ett stort antal tv-program och teaterföreställningar för barn och vuxna sedan 1987.Erika arbetar också med utbildningsutveckling med fokus på webbutbildning, på Institutionen för Data- och systemvetenskap på Stockholms universitet .

Erika och initiativtagaren Ylva Mårtens, producent på Sveriges radio, genomförde magisterutbildningen Barnprogram i tv och radio på Dramatiska institutet 2010. 2011 var Erika ansvarig lärare för kursen Barnprogrammen och framtiden på Stockholms dramatiska högskola.

E-posterika.hoghede@stdh.se

Telefon: 070-494 09 16