Cross-media - from Storytelling to Distribution

Cross-media - från berättande till distribution

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med att utveckla, producera och distribuera cross-mediaprojekt. Under kursen använder vi olika metoder och tekniker för att utveckla idéer och driva projekt. Vi tittar på mediaplattformar samt olika typer av narrativa former och uttryck. Kursen ges på engelska.

Cross-media – från berättande till distribution ges som en fristående distanskurs med tre fysiska träffar på Stockholms dramatiska högskola.

Obs! Alla deltagare måste ha en bredbandsuppkoppling.

Antal deltagare: ca 12

Språk

Engelska är huvudspråk. Svenska och andra skandinaviska språk kan förekomma.

Information in English

Exempel på innehåll

Kursen innehåller bland annat följande:

 • Föreläsningar: live, streamade och nedladdade
 • Case-studies från några av världens ledande utvecklare inom cross-media
 • Omvärldsorientering och översikt över vad som sker internationellt inom cross-media
 • Studier av olika mediaplattformar och hur de fungerar
 • Narrativa former och uttryck, såsom ARG
 • Metoder för hur man arbetar i team, för utvärdering och feedback, för idéutveckling och projektledning
 • Metoder för att kommunicera internt och externt, reflektion
 • Finansiering, såsom Crowd sourcing
 • Distribution och presentationsteknik

Kursens syfte och upplägg

Syftet med kursen är att förbättra dina förutsättningar att jobba som kreatör och producent i den framväxande cross-media-branschen, samt att undersöka nya möjligheter för berättande och distribution.Under kursen får du använda olika metoder och tekniker för att utveckla idéer och driva projekt. Du får även lära dig att utföra en fördjupad research i anslutning till en journalistisk idé, samt utveckla och använda nya nätverk. Efter kursen ska du kunna utveckla, producera och distribuera cross-mediaprojekt.

Så här söker du

Ladda ned och fyll i ansökan, den finns som skrivbar i pdf-fomat i högerspalten. Ansökningsblanketten är på engelska, men du kan skriva på svenska om du vill.

Ansökan ska innehålla ansökningsblanketten, cv och ett personligt brev, 1-2 sidor, med följande innehåll:

 • Varför du söker kursen.
 • På vilket sätt du tror att kursen kommer att påverka ditt yrkesliv.
 • En beskrivning av projektidéer som du skulle vilja utveckla under kursen.

I antagningsprocessen ingår även personliga intervjuer. Om du bor utomlands kan du använda Skype. Du kan prata antingen engelska eller svenska under intervjun, men tänk på att kursen är på engelska, så du måste kunna både prata och skriva på engelska.

Kurslitteratur på nätet

Det mesta av kurslitteraturen och läromedlen kommer att finnas tillgängligt på nätet genom bland annat föreläsningar, video och podcasts, TED-föreläsningar, artiklar, rapporter (exempelvis Power to the Pixels Think Tank report). Du kan även kolla länkarna på  www.crossmedia-stdh.squarespace.com.

Share |
Studenter som jobbar med datorer
Studenter som jobbar med datorer

Cross-media - from Storytelling to Distribution

Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
17 januari - 1 juni 2012, heltid

Startar: 17 januari 2012

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Kursansvariga 

Josephine Rydberg Lidén

josephine.rydbergliden@stdh.se

Josephine Rydberg Lidén har arbetat som filmkonsulent i Gävleborg. Hon har också startat filmutbildningar på folkhögskola och arbetat som inslagsproducent för Illumina Digital. Därutöver har hon samlat på sig en rad filmrelaterade MA-utbildningar, från Filmhögskolan, DI och University of Sheffield.

Mirko Lempert

mirko.lempert@stdh.se

Mirko har arbetat för flera filmbolag i Tyskland och Sverige. Hans arbete är huvudsakligen inriktat på barn- och ungdomsfilm och de möjligheter Transmedia erbjuder att nå och interagera med denna publik. Utöver detta är Mirko en del av Fabel Kommunikation, en organisation som bland annat utvecklar finansieringsplattformen Crowdculture. Mirko har en MA i filmproduktion.