Cross-media – from storytelling to distribution

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med att utveckla, producera och distribuera cross-mediaprojekt. Under kursen använder vi olika metoder och tekniker för att utveckla idéer och driva projekt. Vi tittar på mediaplattformar samt olika typer av narrativa former och uttryck.

Observera: Kursen pågår under våren 2011, så du kan inte söka den nu.

Kursen Cross-media – from storytelling to distribution ges som en fristående distanskurs med tre fysiska träffar på Stockholms dramatiska högskola.

Antal deltagare: ca 20

Språk

Engelska är huvudspråk. Svenska och andra skandinaviska språk kan förekomma.

Exempel på innehåll

Kursen innehåller bland annat följande:

  • Föreläsningar: live, streamade och nedladdade
  • Case-studies från några av världens ledande utvecklare inom cross-media
  • Omvärldsorientering och översikt över vad som sker internationellt inom cross-media
  • Studier av olika mediaplattformar och hur de fungerar
  • Narrativa former och uttryck, såsom ARG
  • Metoder för hur man arbetar i team, för utvärdering och feedback, för idéutveckling och projektledning
  • Metoder för att kommunicera internt och externt, reflektion
  • Finansiering, såsom Crowd sourcing
  • Distribution och presentationsteknik

Kursens syfte och upplägg

Syftet med kursen är att förbättra dina förutsättningar att jobba som kreatör och producent i den framväxande cross-media-branschen, samt att undersöka nya möjligheter för berättande och distribution.

Under kursen får du använda olika metoder och tekniker för att utveckla idéer och driva projekt. Du får även lära dig att utföra en fördjupad research i anslutning till en journalistisk idé, samt utveckla och använda nya nätverk

Efter kursen ska du kunna utveckla, producera och distribuera cross-mediaprojekt.

Antagningsprocessen

Skriftlig ansökan med förelagda uppgifter finns att hämta som pdf till höger om kursen blir aktuell igen.

Kurslitteratur på nätet

Det mesta av kurslitteraturen och läromedlen kommer att finnas tillgängligt på nätet genom bland annat föreläsningar, video och podcasts, TED-föreläsningar, artiklar, rapporter (exempelvis Power to the Pixels Think Tank report).
 

Share |

Cross-media – from storytelling to distribution

Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
våren 2011,

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

Lärare - kontakt

Josephine Rydberg Lidén

 josephine.rydbergliden@stdh.se

Mirko Lempert 

 mirko.lempert@stdh.se


Kursens webbplats

www.crossmedia-stdh.squarespace.com

Filer att ladda ned