Creative 3D

Det här är en fristående kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom 3D-gestaltning, den animerade filmen och berättande. Dessutom ger kursen kunskaper i etreprenörsskap.

Kursen pågår

Vi ger kursen i samarbete med  DSV (institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms universitet) och Diagonalakademien - animation och experimentfilm.

3D-animation och design är i dag en etablerad metod för att skapa spel, filmer, byggnader, bilar och maskiner. Den har sitt ursprung i behovet av att kunna beskriva saker innan de är färdiga. I dag används 3D som standard för allt som ska tillverkas inom industrin inom alla branscher.

När det gäller 3D-animation ligger Sverige i framkant ifråga om spel och det finns också en kompetens när det gäller specialeffekter i film och television och en liten men växande grupp som arbetar med filmade berättelser. I Sverige har vi också en levande produktion av handgjorda animerad filmer. Den kännetecknas av egensinnighet och uttrycksfullhet. Den svenska animationen är uppskattad. Vad är en jul utan ”Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton”? Den filmen bygger på en saga skriven av Tage Danielsson - och med det vill vi ha sagt att bra tecknad film bygger på bra berättande.

Syfte och mål

Syftet med den nya kursen är att skapa en syntes av 3D gestaltning, den svenska animerade filmen och berättande. Vi vill skapa en ”svensk Pixar® - kompetens”. Detta ska tolkas så att kunskaper i animation, verktyg för berättande och förmåga till gestaltande och tekniskt kunnande parat med en fungerande organisation tillsammans ska bli en bas för en framgångsrik produktion av gestaltande 3D-animation. Dessutom ger kursen kunskaper i etreprenörsskap.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne.

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet krävs en dokumenterad fokusering mot rörlig visuell gestaltning. Exempelvis examen från grundläggande utbildning inom animation, dataspel, filmutbildning och/eller erfarenhet. Detta redogörs för i ansökningsformuläret.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Läs mer om validering av reell kompetens.

Share |
filmteam
filmteam

Creative 3D

Fristående kurs på avancerad nivå, 60 hp
Pågår ht 2010 - vt 2011, ett års heltidsstudier

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut