Berättandets vägar

Berättandets vägar är en kurs på halvfart som sträcker sig över ett läsår. Den vänder sig till studenter med dokumenterad erfarenhet av berättande. Kursen vill fördjupa förståelsen för berättandets funktion i det konstnärliga arbetet, såväl vad gäller det egna konstnärskapet som hur berättandet finns närvarande i samhälle och samtid.

Ansökningstiden har gått ut.

Innehåll och upplägg

Kursen inleds med en fördjupande introduktion kring berättandets funktion, strukturer och traditioner. Studenterna kommer att över kurstiden utveckla ett eget projekt eller en frågeställning som har med berättandet att göra. Under kursen ska varje student föra en reflekterande loggbok. Stort intresse kommer att riktas mot hur mytens språk gestaltas i samtiden. Kursen kommer att utgå från dramaturgiska, estetiska och berättartekniska aspekter, men kommer rikta särskild uppmärksamhet på hur dessa förhåller sig till kulturella, etiska, historiska, politiska och religiösa uttryck och filosofiskt tänkande.

Sökande ska till sin ansökan föra en beskrivning av ett projekt eller en frågeställning kring berättandet som är relevant för det egna konstnärskapet och som studenten vill utveckla och fördjupa inom ramen för kursen.

Kursen ges i seminarieform ledda av ansvariga lärare och gästlärare. Stor vikt kommer att läggas på närvaro och aktivt deltagande. Vid kursens slut ska studenternas projekt redovisas individuellt och gemensamt.

Vem kan söka?

Kursen vänder sig till manusförfattare, dramatiker och andra med dokumenterad erfarenhet av berättande.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:
  - Ladda upp ditt examensbevis som styrker att du har en relevant kandidatexamen eller ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens.

  - Skriv ett personligt brev där du beskriver varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, max 8000 tecken (ca två A4).

  - Ladda upp ett intyg som beskriver din erfarenhet av att ha arbetat inom kursens område, max en A4. Detta kan vara t.ex. ett arbetsgivarintyg. Vi accepterar inte länkar till webbsidor eller dylikt. Intyget bör vara i PDF-format.

  - Ladda upp en beskrivning av det projekt eller frågeställning som du söker med, max en A4. Ladda upp beskrivningen i en textfil (helst i PDF-format).

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten:
E-post: post@mynetwork.se

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Share |

Berättandets vägar

Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
Pågår ht 2014-vt 2015, halvfart

Startar: Ht 2014

Ansökan: Sista ansökningsdag var 18 mars 2014

Kursplan

Lärare

Niklas Radstrom nov 2012_web

Niklas Rådström
Professor i berättande för scen, film och media