Baskurs i mimskådespeleri

Kursen riktar sig till dig som är nyfiken på att lära dig agera med kropp och rörelse - Spoken Body.

Kanske dansar du street/house, kanske har du redan provat på att uttrycka dig i teater, musik, spoken word eller andra sceniska uttrycksformer? På kursen kommer du att få upptäcka hur du kan gestalta tankar, karaktärer och skeenden, hur du skapar konkreta eller abstrakta scener i kropp och rörelse. Du får prova på mimgestaltningens grunder, öva din scennärvaro i scenisk framställning och prova på scenisk akrobatik. Målet är att du ska få tillräckliga kunskaper i vad kroppen och rörelsen kan uttrycka så att du kan använda det i din fortsatta sceniska verksamhet eller kanske söka vidare till kandidatutbildningen i mimskådespeleri vid Stockholms dramatiska högskola/Stockholms konstnärliga högskola.

Ansökningstiden har gått ut.

Höstterminen 2015 kommer Stockholms dramatiska högskola/Stockholms konstnärliga högskola att ge Baskurs i mimskådespeleri, med två kurstillfällen, det ena med start 5 oktober, det andra 16 november. I denna kurs är det kroppen som gestaltar – vi kallar det Spoken Body.

Antal studieplatser: ca 12

Urval

Urval sker med ett antagningsprov.

Om du får problem på din provdag (förseningar, etc.) kan du nå provvärden på mobiltelefon under perioden 25/5-27/5 på telnr: 0764/29 68 81. OBS. Det går inte att lämna meddelande på denna telefon.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan du ansöka om dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller det formella behörighetskravet. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i ansökningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Baskurs i mimskådespeleri är 60 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för denna kurs. Du söker genom att mejla sara.sigsjo@uniarts.se.

Share |
Foto: Jonas Jörneberg
Foto: Jonas Jörneberg

Baskurs i mimskådespeleri

Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
Pågår ht 2015, helfart

Startar: 5 oktober 2015

Ansökan: Sista ansökningsdag var 2 april 2015

Inspiration

Vad är mimskådespeleri och Spoken Body egentligen?

Klicka på länken nedan för att ta del av massa härliga filmklipp som kanske ger svar på frågan!

Kursplan

Kontakt/lärare

Lena Stefenson
Lektor i mimgestaltning
lena.stefenson@uniarts.se


Funktionsnedsättning?

Om du har någon funktionsnedsättning och behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Sara Sigsjö +46 8 49 400 291, sara.sigsjo@uniarts.se.