Barnprogrammen och framtiden

Kursen vänder sig till dig som arbetar med produktioner med, för och om barn via film, radio, tv eller webb. En kurs för dig som söker inspiration, reflektion, diskussion och fördjupning.

Observera: Kursen pågår, så du kan inte söka den nu.

Kursen ges på halvtid under 2011. Vi träffas åtta helger med början i mars. Ibland inkluderas även fredagseftermiddagen till helgen.

Det finns 16 studieplatser. Ytterligare 6 platser kan eventuellt erbjudas som uppdragsutbildning.

Exempel på innehåll

Vi tar upp ett antal frågor för samtal, diskussion och reflektion:

  • Vad är reflektion?
  • Vem är jag som utövare?
  • Vilka styr produktionsutbudet i dag? Vilka kan komma tänkas styra över detta i framtiden?
  • Vad är ett personligt tilltal?
  • Hur kan vi möta upp den expansiva utveckling som sker på teknikfronten vad gäller visnings- och lyssningsfönster för barnproduktion idag och i framtiden?
  • Hur ser den konstnärliga bild, ljudvisionens utveckling ut i produktion för barn?
  • Vad är dramaturgi?
  • Vad är ett barn?

Kursens syfte och upplägg

Syftet är att ge dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom området. Vår förhoppning är att utbildningen ska berika och inspirera till personliga, konstnärliga och visionära avstamp som sedan kommer till uttryck i bild, form och innehåll i framtidens radio, tv och film för, med och om barn. Detta sker genom föreläsningar, handledning av reflektionsuppgifter och under diskussioner på seminarier tillsammans med deltagare på kursen och med gästföreläsare.

Vi understryker vikten av att tillvarata barns rättigheter och producentens skyldigheter vad gäller barns medverkan i television, film, webb och radio. Utbildningen fokuserar också på barnprogramsproducentens ansvar att se sitt arbete ur ett klass-, genus- och etniskt perspektiv, både vad gäller val av innehåll, medverkan och slutgiltig målgrupp, i sina barnproduktioner.

Antagningsprocessen

Du söker genom att skicka in en skriftlig ansökan med förelagda uppgifter. Hämta blanketten i pdf-format till höger.

Sista ansökningsdag: Den 17 januari 2010.

Beslut om antagning:  Via brev den 1 februari 2010.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne.

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Share |

Barnprogrammen och framtiden

Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
Pågår mars-december 2011, ett års halvtidsstudier

Kursansvarig lärare

Erika Höghede

Barnprogramsproducent, manusförfattare, skådespelerska

Erika Höghede har skrivit, skapat och spelat in ett stort antal tv-program och teaterföreställningar för barn sedan 1987. Erika och initiativtagaren Ylva Mårtens, producent på Sveriges radio, genomförde magisterutbildningen Barnprogram i tv och radio på Dramatiska institutet 2010.

För mer information om kursen kontakta gärna kursansvarig lärare:
erika.hoghede@stdh.se

Filer att ladda ned