Adaption

Kursen vänder sig till dig som har grundläggande kunskap/erfarenhet av manusarbete. Kursen ska fördjupa och problematisera konsten att adaptera för film, att förvandla ett självständigt konstverk till ett nytt egensinnigt verk. Kursen har såväl historiska som teoretiska perspektiv. Men främst ska du som student få arbeta med själva adaptionsprocessen i såväl kortare som längre praktiska övningar. Dessutom ska studenterna arbeta med texter av nu aktiva författare och i processen ha en dialog med dem. Under hela kursen ska varje student utveckla en filmberättelse.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: ca 6

Mål

Kursen ska öka medvetenheten om hur politiska, sociala och tekniska faktorer har påverkat hur adaptionerna sett ut, historiskt och idag. Viktiga frågeställningar kring adaption ska ställas såsom: vad sker, på gott och ont, när förlagan ska koncentreras på en duk och inom en bestämd tidsram? Och hur kan ett spännande möte uppstå mellan olika konstarter? Hur kan man gå till väga för att vara trogen romanen, diktverket, radiopjäsen etc? Vad innebär det egentligen att vara trogen? Hur hittar man sin egna personliga stämgaffel som ska vibrera rakt genom alla scener, repliker, bilder, karaktärer - från det att man slår an historien till dess slut?

Urval

Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av cv och personligt brev där den sökande motiverar varför hen söker kursen. Vid behov genomförs ett andra urval genom intervjuer.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Till denna kurs krävs även särsklid behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan du ansöka om dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller det formella behörighetskravet. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i ansökningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Särskild behörighet: dokumenterad yrkeserfarenhet av filmmanusskrivande alternativt 30 högskolepoäng inom film och media.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp undertecknade intyg som styrker att du har dokumenterad yrkeserfarenhet av filmmanusskrivande alternativt 30 högskolepoäng inom film och media. Intygen om din yrkeserfarenhet kan vara skrivna av uppdrags-, arbetsgivare, samarbetspartners, producenter, medarbetare/kollegor eller dylikt. Vi tar inga referenser, godtar inte hemsidor och mejl som intyg, och vi googlar inte sökande. Samma regler gäller för alla, och inga undantag görs från ovanstående.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-ladda upp ett personligt brev där du motiverar varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Adaption är 75 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för denna kurs. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till kursen.

Share |

Adaption

Fristående kurs, grundnivå ej nybörjare, 7,5 hp,
ht 2015 (november-december), helfart

Startar: 23 november 2015

Ansökan: Sista ansökningsdag var 23 augusti 2015

Kursplan

Kontakt/lärare

Kjell Sundstedt
kjell.sundstedt@swipnet.se

Kjell Sundstedt har under närmare 40 år arbetat med manus som filmklippare, dramaturg, pedagog och manusförfattare. Han har dramatiserat romaner, noveller, serier för långfilm, tv och teater, samt undervisat sedan 1990-talet på bl.a. DI, StDH och skrivit läroboken Att skriva för film.


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Sara Sigsjö +46 8 49 400 291, sara.sigsjo@uniarts.se.