Avslutade fristående kurser

Här presenterar vi information om avslutade kurser, för att du ska får en heltäckande bild av vårt kursutbud. Om det finns intresse kanske vi kan ge kurserna igen.

 • Cross-media – from storytelling to distribution

  Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
  våren 2011,
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Creative 3D

  Fristående kurs på avancerad nivå, 60 hp
  Pågår ht 2010 - vt 2011, ett års heltidsstudier
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut

 • Kunskapsreflektion för scenkonst

  Fristående kurs på avancerad nivå, 15 hp
  Pågår okt 2010 - april 2011, Halvtidsstudier
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Stora scenens språk

  Fristående kurs på avancerad nivå, 15 hp
  april-juni 2011,
  Startar: 4 april 2011
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Baskurs i film 10/11

  Fristående kurs på grundnivå, 60 hp
  ett års heltidssudier
  Ansökan: Det går inte att söka denna kurs nu.

 • Berättande animerad film

  Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
  Pågår ht 2011,

 • Scenkonstproduktion

  Fristående kurs på grundnivå, 10 hp
  Pågår september-december 2011,

 • Marknadskommunikation för scenkonst

  Fristående kurs, 21 hp
  Pågår februari - december 2011,

 • Dokumentärfilmens dramaturgi

  Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
  Pågår ht 2011,

 • Barnprogrammen och framtiden

  Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
  Pågår mars-december 2011, ett års halvtidsstudier

 • Kunskapsfilosofi 11/12

  Fristående kurs på forskarnivå, 7,5 hp,
  Pågår sept 2011-januari 2012,

 • ENCEPA - Expanding Territories

  an expansive European symposium,
  2-5 juni 2012,
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 10 april 2012

 • Dokumentärfilmens dramaturgi 2

  Fristående kurs, fortskurs, 15 hp
  22 februari-6 juni, Halvtid
  Startar: vt 2012
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Cross-media - from Storytelling to Distribution

  Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
  17 januari - 1 juni 2012, heltid
  Startar: 17 januari 2012
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Cross-media och entreprenörskap

  Fristående kurs på grundnivå, 15 hp
  halvtid
  Startar: januari 2012
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Entreprenörskap inom scen och media

  Fristående kurs, 15 hp
  27 augusti-2 nov 2012, heltid
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Tv-serier

  Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
  Heltid
  Startar: ht 2012
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • På drift (On the Road)

  Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
  Heltid
  Startar: ht 2012
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Postproduktion

  Fristående kurs på grundnivå, 60 hp
  heltid
  Startar: Januari 2012
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Kunskapsreflektion

  Fristående kurs på avancerad nivå, 20 hp
  27 jan-24 nov 2012, halvtid
  Startar: vt 2012
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Performativ kritik – kropp, framförande, tolkning

  Fristående kurs, 30 hp
  ht 2012- vt 2013, halvtid
  Startar: ht 2012
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Digiped - digital medieproduktion för pedagoger

  Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
  Deltid
  Startar: ht 2012
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Processintervju och gestaltning

  Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
  vt 2013, heltid
  Startar: Januari 2013
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Postproduktion 2

  Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
  vt 2013, heltid
  Startar: Januari 2013
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Stora scenens språk - scenografi

  Fristående kurs, avancerad nivå, 15 hp
  14 januari -14 juni 2013,
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Kunskapsfilosofi 2

  Fristående fortsättningskurs på forskarnivå, 10 hp
  vt 2013, Heltid
  Startar: 31 januari 2013
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Mästarklass i berättande 2013

  Fristående kurs på avancerad nivå, 15 hp
  25 mars till 1 juni 2013, Heltid
  Startar: 25 mars 2013
  Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.

 • Commedia och text

  Fristående kurs på grundnivå, 10 hp
  Pågår v. 39-49, ht 2013,
  Startar: Ht 2013
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 3 april

 • Tv-drama

  Fristående kurs på avancerad nivå, 15 hp
  Pågår ht 2013, halvfart
  Startar: Ht 2013
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 18 april

 • Dokumentärer för nya plattformar

  Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
  Pågår ht 2013 - vt 2014, halvfart
  Startar: Ht 2013
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 3 april

 • Performativ kritik

  Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
  Pågår ht 2013 - vt 2014, halvfart
  Startar: Ht 2013
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 1 april

 • Tv på svenskt teckenspråk

  Fristående kurs på grundnivå, 15 hp
  Pågår vt 2014, halvfart
  Startar: 13 januari 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 31 oktober 2013

 • Rösten till kroppen 2014

  Fristående kurs på avancerad nivå, 4,5 hp,
  Pågår v. 9-11, 2014, helfart
  Startar: Vecka 9, 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 17 oktober 2013

 • Politisk teater

  Fristående kurs på avancerad nivå, 20 hp
  Pågår vt 2014, halvfart
  Startar: Vt 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 17 oktober 2013

 • Mästarklass i berättande 2014

  Fristående kurs på avancerad nivå, 15 hp
  Pågår v. 13-22, 2014, helfart
  Startar: Vecka 13, 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 15 januari 2014

 • Filmskådespeleri 2014

  Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
  Pågår vt 2014, helfart
  Startar: 13 januari 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 17 oktober 2013

 • Kunskapsfilosofi 1

  Fristående kurs på avancerad nivå, 10 hp
  Pågår vt 2014, halvfart
  Startar: Vt 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 14 februari 2014

 • Mötesplats - Musik Teater Landskap

  Fristående kurs på avancerad nivå, 9 hp
  Pågår vår/sommar 2014, halvfart
  Startar: Vt 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 25 mars 2014

 • Audiowalk

  Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
  Pågår v. 42-51, 2014, halvfart
  Startar: 13 oktober 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 25 augusti 2014

 • Plats söker manus

  Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
  Pågår v. 42-51, 2014, halvfart
  Startar: 13 oktober 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 25 augusti 2014

 • Postproduktion för producenter

  Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
  Pågår v. 42-51, 2014, halvfart
  Startar: 13 oktober 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 25 augusti 2014

 • Att intervjua ett barn

  Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
  Pågår v. 40-49, 2014, halvfart
  Startar: Ht 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 1 april 2014

 • Barn-tv

  Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
  Pågår v. 40-49, 2014, halvfart
  Startar: Ht 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 18 mars 2014

 • Fassbindermaskinen

  Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
  Pågår v. 42-51, 2014, halvfart
  Startar: Ht 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 25 mars 2014

 • Transmedia

  Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
  Pågår, v. 35-44, 2014, halvfart
  Startar: Ht 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 25 mars 2014

 • Digiped - digital medieproduktion för pedagoger

  Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
  Pågår vt 2014 - ht 2014, halvfart
  Startar: 13 januari 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 31 oktober 2013

 • Baskurs i film

  Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
  Pågår ht 2014, helfart
  Startar: Ht 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 18 mars 2014

 • Berättandets vägar

  Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
  Pågår ht 2014-vt 2015, halvfart
  Startar: Ht 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 18 mars 2014

 • Berättandets vägar, påbyggnad

  Magisterprogram, 30 hp
  Pågår ht 2015-vt 2016, halvfart
  Startar: Ht 15, v. 36
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 2 april 2015

 • Performativ kritik 14/15

  Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
  Pågår ht 2014 - vt 2015, halvfart
  Startar: Ht 2014
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 1 april 2014

 • Filmskådespeleri

  Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp
  Pågår vt 2015, Helfart
  Startar: 12 januari 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 8 oktober 2014

 • Nomadskolan

  Fristående kurs på grundnivå, 4,5 hp,
  Pågår 10-28 augusti 2015, 10-21 augusti på Fårö, helfart
  Startar: 10 augusti 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 2 april 2015

 • Mötesplats - musik, teater, landskap

  Fristående kurs på avancerad nivå, 6 hp
  Pågår 10 juni samt perioden 10-20 juli 2015, Helfart
  Startar: 10 juni 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 5 mars 2015.

 • Yrkesförberedande kurs

  Fristående kurs på avancerad nivå, 4,5 hp,
  Pågår v. 23 - 25, 2015, Helfart
  Startar: Vecka 23, 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 5 mars 2015.

 • Scenografi i världen

  Fristående kurs, grundnivå ej nybörjare, 4,5 hp,
  Pågår 4-30 juni 2015, helfart
  Startar: 4 juni 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 12 mars 2015.

 • Baskurs i mimskådespeleri

  Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
  Pågår ht 2015, helfart
  Startar: 5 oktober 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 2 april 2015

 • Att gestalta med röst och rörelse

  Fristående kurs, grundnivå, 7,5 hp,
  ht 2015 (november-december), helfart
  Startar: 23 november 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 23 augusti 2015

 • Improvisation

  Fristående kurs, grundnivå, 7,5 hp,
  ht 2015 (november-december), helfart
  Startar: 23 november 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 23 augusti 2015

 • Interacting StDH - deltagandekultur

  Fristående kurs, grundnivå, 7,5 hp,
  ht 2015 (november-december), helfart
  Startar: 23 november 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 23 augusti 2015

 • Klipprocesser

  Fristående kurs, grundnivå, 7,5 hp,
  ht 2015 (november-december), helfart
  Startar: 23 november 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 23 augusti 2015

 • Folkets ateljé - trianguleringar och speglingar

  Fristående kurs, grundnivå, 7,5 hp,
  ht 2015 (november-december), helfart
  Startar: 23 november 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 23 augusti 2015

 • Karaktärsutvecklings-processer

  Fristående kurs, grundnivå ej nybörjare, 7,5 hp,
  ht 2015 (november-december), helfart
  Startar: 23 november 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 23 augusti 2015

 • Mästarklass i berättande ht15

  Fristående kurs, avancerad nivå, 7,5 hp,
  ht 2015 (november-december), helfart
  Startar: 23 november 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 23 augusti 2015

 • Adaption

  Fristående kurs, grundnivå ej nybörjare, 7,5 hp,
  ht 2015 (november-december), helfart
  Startar: 23 november 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 23 augusti 2015

 • Baskurs i mimskådespeleri, tillfälle 2

  Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
  ht 2015 (november-december), helfart
  Startar: 16 november 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 23 augusti 2015

 • Kunskapsfilosofi

  Fristående kurs på avancerad nivå, 10 hp
  Pågår ht 2015, halvfart
  Startar: Ht 15, v. 36
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 2 april 2015

 • Dokumentärt berättande

  Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
  Pågår ht 2015, helfart
  Startar: Ht 15, v. 36
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 2 april 2015

 • Deltagande berättande - design och produktion

  Fristående kurs på grundnivå, 30 hp
  Pågår ht 2015, helfart
  Startar: Ht 15, v. 36
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 2 april 2015

 • Kompletterande skådespelarutbildning

  Fristående kurs på grundnivå, 60 hp
  Pågår 2015, Helfart
  Startar: 12 januari 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 8 oktober 2014

 • Plats söker manus

  Fristående kurs, grundnivå, 7,5 hp,
  ht 2015 (november-december), helfart
  Startar: 23 november 2015
  Ansökan: Sista ansökningsdag var 23 augusti 2015

Share |