Uppdragsutbildning

Stockholms dramatiska högskola forskar, utbildar och samarbetar med olika intressenter och aktörer i samhället. Samverkansuppdraget eller den ”tredje uppgiften” har hög prioritet i StDH:s verksamhet och styrs av skolans övergripande mål och visioner.

I samverkansuppdraget ingår att anordna uppdragsutbildning. Inom StDH finns goda erfarenheter av uppdragsutbildning för till exempel teatrar, mediabolag, skolor och kulturskolor.

En utbildning som anordnas av StDH och som helt bekostas av en eller flera uppdragsgivare kallas uppdragsutbildning. Den ska ha betydelse för deltagarnas yrkesverksamhet. Uppdragsutbildning kan också anordnas av arbetsmarknads- eller biståndspolitiska skäl.

Staten har krav på att universitet och högskolor kan erbjuda uppdragsutbildning. Den ses som ett viktigt bidrag från högskola till samhälle och som en del av högskolornas verklighetsanknytning och kvalitetsutveckling.

Behov av uppdragsutbildning

Arbetsmarknaden blir allt komplexare, påverkad av ökad internationalisering och konkurrens, ändrade anställningsformer, decentralisering och omfördelning av resurser samt snabb teknikutveckling. En utveckling som ställer stora krav på såväl individer som organisationer.

Individen behöver återkommande utbildning för att klara aktuella arbetsuppgifter och utvecklas mot nya. Företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer ser utbildning som en allt viktigare framgångsfaktor och måste själva kunna erbjuda skräddarsydd utbildning som personalen behöver för att utveckla verksamheten.

StDH:s ambitioner

StDH är en unik högskola som rymmer avancerat kunnande inom teater, film, radio och tv. StDH har en mångfald av specialiserade program och kurser för utbildning till professionella konstnärer.

Här ryms också en lång tradition av att utbilda redan yrkesverksamma konstnärer, men också personer som är yrkesverksamma inom andra områden än de konstnärliga. Inom StDH finns erfarenhet av att anordna kompetensutveckling i form av uppdragsutbildning för båda dessa grupper.

Share |

Några exempel

 • Dramaturgi för maskörer på Dramaten
 • Projektledarutbildning för chefer på Norrlandsoperan
 • Vidareutbildning av teatertekniker från ett tiotal olika teatrar inom teknik, pjäsanalys och dramaturgi
 • Närvaro, dialog, lyssnande för blivande chefer inom Polisen
 • Rörlig bild och lärande för lärare från ett femtontal kommuner
 • Programledarutbildning för TV4 inom nyheter, väder och sport
 • Dramaturgi- och produktions-utbildning för SVT och TV4
 • Programanalys och program-utveckling  för SVT och TV4
 • Planering av scenkonst- produktioner för kulturskolor
 • Vidareutbildning av studioreportrar på Ekot, SR
 • Seminarier och kurser för Kulturkraft Stockholm
 • Presentation och kommunikation av idéer och projekt för Stockholms universitet