Medlemmarna i SKH:s styrelse 2016 Medlemmarna i SKH:s styrelse 2016

Styrelse

Följande personer är ledamöter i styrelsen för Stockholms konstnärliga högskola.

Bakre raden från vänster: Kjell Lindström, Johanna Garpe, Danjel Andersson, Kåre Bremer, Magnus Aspegren, Johan A. Haarberg, Bengt Bok.
Främre raden från vänster: Josette Bushell-Mingo, Annika Notér Hooshidar, Paula Crabtree, Emma Stenström, Stina Engqvist, Linnéa Andreassen, Gry Tingskog. Anna Carlson saknas på bilden.

Utsedda av regeringen

Kåre Bremer, ordförande, särskild utredare av Ledningsfunktioner i högskolan, SOU U2014:11

Anna Carlson, vice ordförande, ledamot i Teateralliansen, ledamot i Teaterförbundets rättighetsbolag TROMB, ledamot i Teaterförbundets servicebolag

Danjel Andersson, chef Moderna Dansteatern

Magnus Aspegren, vd Riksteatern, styrelseordförande Södra teatern AB

Josette Bushell-Mingo, konstnärlig ledare Tyst Teater/Riksteatern, ledamot Svenska filminstitutet

Paula Crabtree, rektor Stockholms konstnärliga högskola

Johan A. Haarberg, programdirektör Norwegian Artistic Research Programme, Aksjeselskapet HogH i Bergen

Kjell Lindström, kommunikationsdirektör TeliaSonera, ledamot Campus Bommersvik AB

Emma Stenström, docent Handelshögskolan

Lärarrepresentanter

Niklas Hald, StDH

Johanna Garpe, OHS

Annika Notér Hooshidar, DOCH

Studentrepresentanter

Gry Tingskog, DOCH

Linnea Andreassen, OHS

Stina Engqvist, StDH

Av personalorganisationerna utsedda företrädare för de anställda

Åsa Teglund, facklig företrädare OFR

Claes Peter Hellwig, facklig företrädare för SACO

Share |