Vanliga frågor och svar

Här hittar du svaren på några vanliga frågor om studentkårens verksamhet.

Vem kan bli medlem i kåren?

Alla som studerar på StDH. Du kan betala in medlemsavgiften från och med juni om studierna börjat till hösten och från och med december om du börjar till våren.

Hur länge gäller medlemskapet?

Kårmedlemskapet gäller per läsår, oavsett när under året du betalar. Medlemskapet för läsåret ht 2015–vt 2016 gäller t.o.m. 2016-09-30 och medlemskapet för läsåret ht 2016–vt 2017 gäller t.o.m. 2017-09-30.

Studentbostadskön

För att kunna stå i SSSB:s (Stiftelsen Stockholms Studentbostäder) bostadskö måste du vara medlem i kåren och studera minst 15 hp per termin (studietakt 50%). Du registrerar dig själv som köande på SSSB:s hemsida. Kåren uppdaterar medlemslistan ca en gång i veckan och SSSB, som har tillgång till listan, uppdaterar oftast sina register en gång per dag. Det kan alltså dröja några dagar från det att du betalar in ditt medlemskap tills att det syns på SSSB:s hemsida att du är medlem i kåren. Observera att ditt kårmedlemskap inte kommer registreras hos SSSB förrän terminen har startat, även om du betalat in tidigare.

Läs mer på sssb.se/soka-bostad och ssco.se/student/karmedlemsskap

Mecenatkortet

Mecenatkortet beställs av StDH i början av terminen till alla som är registrerade som studenter, det har inget med kåren eller kårmedlemskapet att göra. I väntan på att det fysiska kortet ska komma fram kan du ladda ned kortet i Mecenat-appen och få tillgång till studentrabatter hos SL, SJ m.m. Kontakta samordnare Christina Edenås (christina.edenas@uniarts.se) om du har frågor om Mecenatkortet.

 

Share |