Kårens logotyp

Studentkåren

Här presenterar vi StDH:s studentkår, en politiskt och religiöst obunden ideell förening för studenterna.

Studentkåren har rätt att vara representerad i alla beslutande och beredande organ som behandlar utbildningsfrågor. Alla chefer med rätt att fatta beslut som rör studenterna måste bereda studentkåren möjlighet att lämna synpunkter innan beslut fattas.

Mål

Målet är att tillvarata studenternas gemensamma angelägenheter och företräda dem i alla ärenden som rör studier och allt som hör dit. Det gäller exempelvis sådant som

  • utbildning
  • arbetsmiljö
  • studiesociala frågor
  • internationella frågor
  • arbetsmarknad
  • likabehandling.

Studentkårens styrelse

""
Fr. v. Miriam Renting, Alexander Widerberg, Marte Berntsen Aasen, Li Mólnar Kronlid, Emma Ikekwe, Stina Engqvist. Foto: Milja Rossi.

Ordförande

Sara Fors (Scenkonstproducent avgångsår 2017)

Vice ordförande

Marte Berntsen Aasen (Filmklippning avgångsår 2018)

Kassör

Stina Engqvist (Scenkonstproducent avgångsår 2017)

Sekreterare    

Beatrice Pourbagher Garcia (Filmproduktion avgångsår 2018)

Ledamöter

Emma Ikekwe (Radioproducent avgångsår 2017)
Anton Nyberg (Filmmanus avgångsår 2018)
Miriam Renting (Berättande animerad fim 2017)
Jon Svednell (Teaterteknik avgångsår 2017)
Alexander Widerberg (Design för film och tv avgångsår 2018)

Suppleanter

Matilda Dahl (Mimskådespeleri avgångsår 2017)
Cecilia Karlsson (Kostymdesign avgångsår 2017)
Li Mólnar Kronlid (Mimskådespeleri avgångsår 2017)
Michael Stave (Magisterprogrammet Internationell scenkonst)        

Share |

Kontakt

E-post: karen.stdh@uniarts.se

Bli medlem i studentkåren

Bli medlem genom att sätta in kåravgiften, 100 kronor per läsår, på plusgiro 60 40 71-1.

För utlandsbetalningar gäller:
IBAN: SE72 9500 0099 6034 0604 0711
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Skriv Kåravgift, ditt namn och personnummer.

Mer information om kåren

Är du redan student på StDH? Mer information om kåren, mötesprotokoll med mera hittar du här på intranätet.