Stockholms konstnärliga högskola-skylt

Stockholms konstnärliga högskola

Den 1 januari 2014 etablerades Stockholms konstnärliga högskola som en del i regeringens stora satsning på konstnärlig forskning. DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola har gått samman för att skapa en ledande internationell forskningsmiljö.

Som en del i regeringens satsning på konstnärlig forskning etablerades den första januari 2014 Stockholms konstnärliga högskola. DOCH, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola går samman för att etablera en ledande internationell forskningsmiljö.

Denna miljö ska utvecklas i nära dialog med det omgivande konst- och kulturlivet, vara en dynamisk och pådrivande kraft för konstnärlig kunskapsbildning och verka för konstens betydelse för samhällsutveckling.

En arena för utveckling

Vi vill skapa en gemensam arena för strategiska diskussioner, kursutveckling, handledarutbildning och en stärkt forskningsanknytning till grundutbildningarna. Den konstnärliga forskningen får ett forum för spetsforskning, tvärkonstnärliga och tvärvetenskapliga samarbeten. Konstnärer och forskare ska kunna mötas, delge och diskutera varandras arbeten. Offentliga presentationer, omvärldsdialog och utveckling av presentations- och dokumentationsformer är centrala.

Tre autonoma skolor inom det nya lärosätet

Stockholms konstnärliga högskola består av en gemensam enhet för forskning och forskarutbildning. De tre ingående högskolorna är kvar som autonoma enheter och behåller sina respektive namn och självbestämmande över sina grundutbildningar.

Stockholms konstnärliga högskola blir en stark nationell och internationell aktör, som kan samla de resurser och skapa den kraft som krävs för att Sverige ska vara ett föregångsland avseende högre utbildning och forskning i och för konst.

Läs mer om Stockholms konstnärliga högskola i rutan här intill.

Share |

Mer om Stockholms konstnärliga högskola

 www.uniarts.se