ansikten

Slutrapport: Att gestalta kön

Under två års tid arbetade studenter och anställda vid landets högskoleutbildningar för skådespelare och mimartister med att kartlägga, analysera och ifrågasätta de normer och maktrelationer kring kön och genus som förmedlas i undervisningen.

I projektet medverkade studenter och lärare på teaterhögskolorna i Luleå, Malmö och Stockholm samt vid skådespelarutbildningen på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Till projektet knöts dessutom projektledaren Gunilla Edemo, dramaturgen Kristina Hagström Ståhl och forskaren Anna Lund.

Syfte

Syftet var att ge studenter och lärare möjligheter att finna fler dimensioner och valmöjligheter när det gäller hur kön gestaltas på scen och i medier. Det har varit ett arbete med sikte på att höja kvaliteten i utbildningarna nu och i framtiden så att studenterna ska kunna göra aktiva och medvetna konstnärliga val i sin gestaltning ur genusperspektiv, precis som lärarna ska kunna göra aktiva och medvetna pedagogiska val i sin undervisning ur såväl genus- som jämställdhetsperspektiv.

Slutrapport

Slutrapporten från projektet är en nästan 250 sidor tjock bok där studenters arga, melankoliska och upprymda funderingar och beskrivningar av sina erfarenheter varvas med samtal mellan deltagare från olika positioner, essäer om hur det ser ut på nutidens teater och på framtidens samt många drastiska illustrationer med motiv från projektet och vardagen.

Läs rapporten

Rapporten finns som pdf att ladda ned i högerspalten på den här sidan. Där finns även en kortare version på engelska. Rapportern finns i tryckt version att köpa till självkostnadspris.

Några av rubrikerna

  • Lite jävla orädd - studentrepliker ur projektet
  • Och där stod vi och famlade - samtal mellan fyra lärare och ledare
  • Jag tror på att skratta lite mer - av Gustav Ekman Mellbin, student
  • Tjechovmattan och normkritiken - av Carolina Frände, projektets initiativtagare
  • Att göra konst är livsfarligt - av Saskia Husberg, student
  • Manifest för en genusmedveten gestaltning av Kristina Hagström Ståhl
  • ”Men det är klart att det finns skit” - att gestalta kön på och av scenen av Anna Lund
Share |

Beställ boken

Du kan även beställa boken i Butiken, StDH:s webbshop. Klicka på ikonen här bredvid.

Ladda ned slutrapporten