Närbild på en hand som arbetar med att animera lerfigurer

Lokala nämnden

Den lokala nämnden är den instans på StDH som svarar för utbildning, konstnärligt utvecklingsarbete och forskning.

Den lokala nämndens ansvar omfattar inriktning, innehåll och kvalitet inom utbildning, konstnärligt utvecklingsarbete och forskning vid StDH. Nämnden fattar bland annat beslut om kurs- och utbildningsplaner men har också uppgifter vid anställning och befordran av lärare.

Ledamöter

Aleksandra Czarnecki Plaude, Ordförande
Anders Aare
Bengt Bok
Lotta Erikson
Maria Johansson
Tuija Liikkanen
Niklas Rådström

Två studentrepresentanter

Alejandro Bonnet (suppleant)
Per Sörberg (suppleant)

Pia Muchin (adjungerad)
Anna Danielsson (sekreterare)

Share |