Tamasiorganisationerna

I Tamasiprojeketet samarbetar Stockholms dramatiska högskola (StDH) med elva scenkonstorganisationer i Mellanöstern och Nordafrika.

Tamasiprojektet är ett program med gemensamma mål och resultatområden men med ett antal olika strategier för att uppnå dessa. På den operativa nivån genomförs programmet till sin största del av de elva organisationer som ingår i projektet och som var och en arbetar inom den eller de strategier som är relevant för organisationen. Det är också dessa organisationer som tillsammans med StDH formulerat det femåriga programmets mål och arbetsområden. Organisationerna utgör även nätverket Tamasi, som genom programmet har möjlighet att utveckla gemensamma projekt och idéer.

Tamasigrupperna arbetar mestadels självständigt men ibland tillsammans i olika konstellationer. Det är det lokala arbetet som utgör själva basen för att uppnå många av de resultat programmet strävar efter: tillgång till scenkonst (publikarbete, produktioner, föreställningar, lokaler, aktiviteter för barn), kapacitetsutveckling, stärkande av organisationerna själva, allt för att bidra till ökat deltagande, yttrandefrihet och ett starkare kulturliv i regionen.

Under den ”arabiska våren” har yttrandefriheten och demokratiska processer i regionen blivit en övergripande fråga för organisationerna i deras respektive länder. Egyptens Tamasiorganisationer deltog aktivt i revolutionen och arbetar med målsättningen att försvara dess landvinningar och bidra till den demokratiska utvecklingen i landet.

Egypten

El Warsha Theater Company, Kairo
El Mastaba Center, Port Said, Suezkanal-området, Sinai, Kairo
I-act, Alexandria
Studio Emad Eddin, Kairo
Temple Independent Theatre Company, Kairo

Jordanien

Al Balad Theatre, Amman

Palestina

Al Harah Theatre, Beit Jala
El-Funoun Popular Dance Troupe, Ramallah
Theatre Day Productions, Jerusalem, Gaza

Libanon

SHAMS, Beirut
Arab Theatre Training Center, regional organisation

 

Share |

Tamasi partners