Tamasiloggan

Tamasi

Stockholms dramatiska högskola (StDH) och Sida samarbetar för ett mer hållbart, mångfaldigt och levande scenkonstliv i MENA-regionen, för ökad yttrandefrihet och demokratisk samhällsutveckling.

Tamasi är ett projekt inom det civila samhället. Fokus i Tamasiprogrammet, som formulerades 2008, ligger på den unga generationen såsom att nå ut till en ung, socialt differentierad och ny publik, kapacitetsutveckling för unga artister, utveckling av barn- och ungdomsteater med inriktning på marginaliserade grupper, publikarbete, utbyte mellan regionens länder, nätverksbygge samt utbyte med Sverige. Kvinnors och flickors rättighet och möjlighet att ta del av projektet beaktas också konsekvent. Projektets mål är ett mer hållbart, mångfaldigt och levande scenkonstliv i de länder där projektet genomförs. ”A more sustainable, viable, diverse and vibrant performing art life in the societies where we operate within the region.”

Mål

Det övergripande målet för projektet är att genom stärkande av scenkonsten också stärka yttrandefriheten och kulturens roll i samhället och människors rätt, inte minst de ungas, att delta och vara aktiva i en process som kan motverka den sociala, kulturella och politiska desintegration som hindrar en demokratisk samhällsutveckling och fred i MENA regionen.

”Culture, enriched by diversity, triggers constructive and reflective dialogue that stimulates our societies to strengthen their internal immune system against disintegration”.

Med den ”arabiska våren” har yttrandefriheten och aktiviteter relaterade till revolutionära processer i MENA-länderna blivit en prioriterad del av Tamasiorganisationernas arbete.

Tamasiorganisationerna

Tamasiprojektet genomförs huvudsakligen av de elva organisationer som ingår i projektet och som var och en arbetar inom den eller de strategier som är relevant för organisationen. Det är också dessa organisationer som tillsammans med StDH formulerat det femåriga programmets mål och arbetsområden. Organisationerna utgör även nätverket Tamasi, som genom programmet har möjlighet att utveckla gemensamma projekt och idéer.

 

Öppen fond - kulturutbyte

Vid sidan av de elva Tamasi-organisationernas arbete, har aktiviteter och projekt i samarbete med lokala grupper och artister fått stöd av Tamasi-projektet genom en Öppen fond.

Share |

Betydelsen av Tamasi

Tamasi is an Egyptian expression that storytellers start with or that people on the street can greet each other with in a somewhat exaggerated but pleasant way, saying:

"Messa al tamasi”, meaning “may your evening be one of convivial exchanges”. In theatre, the phrase goes on to say "ya ward A’ed ala el karasi" meaning addressing the audience who are like roses sitting on the chairs. “Tamas” is also a term referring to forms coming together, touching each other, tangent.

With the first initial of each group in the project it came out as Tamasi. So the combination between initials of the groups, the meaning of “tamas” and the expression "tamasi" which is said by both the average person on the street and used in the theatre, seemed to be an interesting metaphor for what the project is trying to achieve.