El Mastaba Center - a crowd of people El Mastaba Center

Sidaprojekt

Sida och Dramatiska institutet/Stockholms dramatiska högskola har sedan 1996 samarbetat i ett flertal utvecklingsprojekt inom scenkonstområdet. Det senaste och pågående projektet Tamasi, involverar elva organisationer och sex länder i Mellanöstern och Nordafrika. Tamasiprojektet har pågått sedan 2008, och gäller MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika). I Tamasiprojektet omfattas länderna Egypten, Jordanien, Libanon, Palestina, Syrien och Marocko.

Bakgrund

Sida har genom Dramatiska institutet förmedlat bidrag och på olika sätt stött verksamheter inom scenkonstens område. Stöden har innefattat produktionsstöd till teater-, dans- och musikgrupper, utbildningsprogram, lokalstöd, kulturutbyte och stärkande av den kulturella sektorn i vissa länder.

Samarbetsprojekten har gällt:

  • Palestina, 1997 till 2007
  • Centralamerika, 2003 till 2008
  • MENA regionen, 2003 till 2007

Målet för svenskt bistånd

Det övergripande målet för svenskt bistånd är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Genom att minska orättvisor och fattigdom i hela världen skapas bättre förutsättningar för utveckling, fred och säkerhet för alla folk och nationer.”

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet är viktiga i visionen för det svenska utvecklingssamarbetet, och därför ett av de arbetsområden som Sverige satsar mest på. Hösten 2010 antogs en ny strategi för MENA-regionen med speciellt fokus på yttrandefrihet och kvinnors rättigheter. Sidas övergripande mål och vision utgör förutsättningen för de projekt Stockholms dramatiska högskola arbetar med.

Policy för kultursamarbeten

Sida har också utarbetat en policy för kultursamarbeten:

”Sidas kultur- och mediesamarbeten ska skapa förutsättningar för kulturell mångfald, skapande verksamhet och en hållbar utveckling baserad på de mänskliga rättigheterna”

Läs mer: Sidas policy för kultur och medier

Share |

Kontakt

Brita Papini och Boel Höjeberg
Brita Papini och Boel Höjeberg
 

Ansvariga för projektet på StDH är
Brita Papini (brita.papini@gmail.com) och Boel Höjeberg (boel@thespislight.se).

Mer om Tamasi