Internationella projekt

Här presenterar vi internationella samverkansprojekt.

Både studenter och personal deltar i internationella festivaler och studiebesök i andra länder. Via länkarna till vänster kan du läsa mer om dessa projekt.

ENCEPA – European Network for Continuing Education in Performing Arts

StDH är sedan augusti 2010 del av ett stort EU-finansierat projekt med åtta högskolor från sju länder. Från Sverige är även Dans och Cirkushögskolan med. Sammantaget har projektet tilldelats runt 150 000 EURO. Projektet är tvåårigt och avslutas i juni 2012 med en gemensam workshop.

Mål

Projektet ska

  • påbörja en kartläggning av fortbildande institutioner inom scenkonst och bygga ett europeiskt nätverk inom området
  • byta erfarenheter och ”best practice” om kursutveckling inom fortbildningsområdet samt använda varandras kompetens och erfarenheter till att utveckla nya samverkansmodeller
  • utarbeta kursförslag som kan vända sig till scenkonstnärer i hela Europa
  • söka nya partners i Europa som bjuds in så att nätverket under projekttiden har expanderat och täckt in fler delar av Europa.

Deltagande länder

Nätverket består av åtta högskolor från sju länder: Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island , Estland och Frankrike. Varje partner har fått sina egna bidrag för mötes- och reseaktviteter.

Statens Teaterskole – Efteruddannelsen i Köpenhamn är koordinator för projektet.

Mötesaktiviter

22-24 September 2010: Köpenhamn, kick off

9-10 Februari 2011: Helsingfors

21-22  September 2011: Reykjavik

9-10  Februari 2012: Stockholm: StDH och DOCH är värdar för varsin dag på respektive högskola.

Någon gång i juni 2012: Oslo: Workshop/seminarium, avslutande nätverksmöte

Share |