Internationalisering

StDH ingår i det europeiska Erasmus-samarbetet för student- och personalutbyten och deltar dessutom i flera olika internationella program och samarbetsprojekt.

Erasmus Policy Statement

pdfIcon Ladda ner SADA’s Erasmus Policy Statement

Läs om Erasmus+

Bilaterala avtal inom Erasmus

StDH har bilaterala avtal inom Erasmus med följande högskolor:

The University of Winchester

Statens Scenekunstskole i Köpenhamn

Danmarks Medie- och journalisthögskola i Köpenhamn och Århus

Escola Superior De Música, Artes E Espectáculo i Porto, Portugal

Erasmushogeschool Brussel - Erasmus University College Brussels

NORTEAS - nätverk mellan dans- och teaterhögskolor i Norden och Baltikum

StDH är också medlem i NORTEAS som är ett nätverk inom Nordplus-programmet mellan dans- och teaterhögskolor i Norden och Baltikum.

Läs mer om NORTEAS på www.norteas.org

Medlemmar:

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Odense, Danmark

Skuespillerskolen ved Århus Teater, Århus, Danmark

Statens Scenekunstskole, Köpenhamn, Danmark

Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, Tallin, Estland

Tartu Ülikool Viljandi Kultuuriakadeemia, Viljandi, Estland

Tampereen yliopisto, Näty Tammerfors, Finland

Teatterikorkeakoulu, Helsingfors, Finland

Taik / Aalto University, Helsingfors, Finland

Listaháskóli Íslands, Reykavik, Island

Lietuvos Muzikos Ir Teatro Akademija, Vilnius, Litauen

Hogskolen i Ostfold, Halden, Norge

Kunsthøgskolen i Oslo, Oslo, Norge

Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, Norge

Stockholms dramatiska högskola, Stockholm, Sverige

Teaterhögskolan i Luleå, Luleå, Sverige

Teaterhögskolan i Malmö, Malmö, Sverige

Teaterhögskolan vid Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige

Övriga internationella samarbetsprojekt

Under perioden 2012 – 2015  deltar StDH antingen som ansvarig koordinator eller som deltagare i följande internationella samarbetsprojekt:

Som koordinator
- Meeting Place – Music Theatre Landscape inom Erasmus Intensive Programmes


- Inom Linnaeus-Palme programmet koordinerar StDH ett lärar- och studentutbytesprojekt med Sao Paolo Escola de Teatro i Brasilien.

- Inom programmet Strategic Grants for Internationalisation driver StDH ett projekt för att utveckla sitt internationaliseringsarbete på strategisk och långsiktig nivå.

Som deltagare
- Scen Tec – Development and implementation of courses for theatre technicians and stage managers inom det europeiska programmet Tempus.

Internationella nätverk

StDH deltar i följande internationella nätverk

European League of Institutes of the Arts

European Documentary Network, IDFA, Amsterdam

The International Association of Film and Theatre Schools, underorganisation till EDN

European Grouping of Film and Television Schools, underorganisationen till CILECT

Nordicil, Nordiska underorganisationen till GEECT/CELECT

European Network for Continuing Education in Performing Arts

NORTEAS, Nätverk för nordiska och baltiska teater- och dansinstitutioner inom högre utbildning

International Federation of Theatre Research

Performance Studies international

Share |

Mer information

Läs mer om internationalisering inom högre utbildning på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Lokal internationaliseringspolicy