Institutioner och avdelningar

Stockholms dramatiska högskola (StDH) består av vicerektor, tre institutioner och ett antal avdelningar . All undervisande personal har sin placering inom någon av institutionerna och personalen som arbetar i stödjande funktioner är placerad inom någon av avdelningarna.

Sedan januari 2014 ingår Stockholms dramatiska högskola i Stockholms konstnärliga högskola, där styrelsen är högskolans högsta beslutande organ och rektor är ansvarig för verksamheten.  Vicerektor är ansvarig för den lokala verksamheten på Stockholms dramatiska högskola.

Institutioner

Stockholms dramatiska högskola har tre institutioner med olika inriktning. Varje institution leds av en prefekt, som också är chef för de lärare som är knutna till institutionen. De utbildningar som skolan ger utformas på institutionerna. 

  • Institutionen för film och media utbildar för yrken inom dokumentärfilm, fiktionsfilm, radio och tv: Animatörer, dokumentärfilmare, filmfotografer, filmklippare, filmljudtekniker, filmmanusförfattare, filmproducenter, filmregissörer, radio- och tv-producenter.
  • Institutionen för scenkonst utbildar för yrken som arbetar ”bakom” scenen med teater, dans, performance och annan scenkonst:  Dramatiker, dramaturger, kostymdesigners, ljud- och ljusdesigners, mask- och perukdesigners, scenografer, scenkonstproducenter, teaterregissörer och teatertekniker.
  • Institutionen för skådespeleri utbildar för yrken där man ofta jobbar med både scen- och medieproduktion: Skådespelare och mimskådespelare. Här finns också utbildningen Skådespelarprogrammet på svenskt teckenspråk.

Förvaltningen

Förvaltningen består av flera avdelningar som arbetar stödjande gentemot kärnverksamheten - utbildningen.

Share |