Historik

Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm går samman 2011 och blir Stockholms dramatiska högskola (StDH), landets största högskola för film, radio, tv och teater. Sedan den 1 januari 2014 blir StDH, tillsammans med DOCH Dans och Cirkushögskolan och Operahögskolan, en del av Stockholms konstnärliga högskola.

Vad har hänt på vägen? Massor förstås, så allt kan vi inte berätta här. Vi får nöja oss med några nedslag vid viktiga milstolpar i Teaterhögskolans och Dramatiska institutets långa historia, för att se hur vägen slingrar sig fram till det som i dag är den nya högskolan. Vi börjar med att ta ett långt kliv tillbaka, till Gustavs och bröderna Lumières dagar ...

1787

Gustav III startar utbildningen av skådespelare. Den var länge knuten till Kungliga dramatiska teatern i Stockholm under namnet Dramatens elevskola.

1895

Biofilmen föds 28 december 1895 när bröderna Lumière visar dukprojicerad film i världens första biograf i Paris. Succé och stort publiktryck; intresset för film ökar och många vill lära sig mer om filmproduktion och filmiskt berättande, men det skulle dröja innan vi fick en filmskola i Sverige.

1944

Filmbranschen utvecklas snabbt. Just 1944 produceras inte mindre än 44 svenska filmer, däribland Hets, manus Ingmar Bergman, regi Alf Sjöberg. Filmbolagen lär upp olika typer av filmarbetare för att möta det växande behovet.

1964

Dramatens elevskola upphör för att ge skådespelareleverna möjlighet till en koncentrerad utbildning, där man slipper teatrarnas allt större krav på att eleverna ska statera och medverka i småroller. Skådespelarutbildningen skiljs från teatern och stockholmsskolan får namnet Statens skola för scenisk utbildning, oftast kallad Scenskolan, ett namn som fortfarande lever kvar.

Svenska filminstitutet startar Filmskolan i Europafilms lokaler i Sundbyberg - Sveriges första formella filmutbildning. Filmutbildningen skiljs från filmbolagen på samma sätt som teaterutbildningen skiljs från teatrarna.

1970

Dramatiska institutet grundas och flyttar in i det nybyggda Filmhuset på Gärdet. Många av lärarna följer med från Filmskolan. Förutom filmutbildningen startar också utbildningar inom teater, radio, tv samt den Allmänpraktiska mediautbildningen, AP-linjen.

1976

Scenskolan flyttar in på Allhelgonagatan på Söder.

1978

I Stockholm utbildas skådespelarna nu vid en självständig konstnärlig högskola: Scenskolan i Stockholm. I övriga landet är skådespelarutbildningarna knutna till universiteten.

Även Dramatiska institutet blir en konstnärlig högskola och KU, det konstnärliga utvecklingsarbetet, börjar organiseras. Grunden är konst, inte vetenskap. (I dag används begreppet konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete, KFoU.)

De konstnärliga högskolorna får konstnärliga utvecklingsmedel som en särskild ekonomisk resurs. Dessa medel är en motsvarighet till de forskningsmedel, så kallade fakultetsmedel, som finns på andra universitet och högskolor.

1981

Den 3-åriga skådespelarutbildningen på Scenskolan förlängs med en praktiktermin.

1985

De flesta programmen på Dramatiska institutet  blir 3-åriga. Dessförinnan var de flesta 2-åriga.

Scenskolan byter namn till Teaterhögskolan i Stockholm.

1988

Dramatiska institutet startar en utbildning i teaterteknik.

1990

Dramatiska institutet startar en utbildning i filmklippning.

1992

Dramatiska institutet startar en utbildning i dokumentärfilm och en i att skriva filmmanus.

1993

Mimutbildningen flyttar från Danshögskolan till Teaterhögskolan och blir 3,5-årig. Skådespelarutbildningen förlängs med ytterligare en termin för att ge utrymme för arbete med radio, tv och film. Skådespelarutbildningen är nu 4-årig.

För första gången i Sverige anordnar Teaterhögskolan en skådespelarutbildning på teckenspråk. Den är 3,5-årig och tre studenter utexamineras 1996.

På Dramatiska institutet omarbetas Allmänpraktisk mediautbildning och får namnet Media Estetik Pedagogik.

1995

Dramatiska institutet startar en utbildning för tv-producenter.

1999

Dramatiska institutet startar kurser inom interaktiva medier med stöd av Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK stiftelsen) och i samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH).

2001

Dramatiska institutet omorganiserar utbildningen för att anpassa den till hur man arbetar inom branschen. Film- och teaterstudenterna jobbar nu genom hela processen i team. En reguljär ettårig utbildning inom interaktiva medier startar.

2004

Dramatiska institutet flyttar från lokalerna i Filmhuset till ett eget nybyggt hus på Valhallavägen 189 i Stockholm, i direkt anslutning till Filmhuset.

2007

En ny utbildnings- och examensstruktur införs på landets högskolor. Skådespelarprogrammet och Mimprogrammet blir därmed 3-åriga. Nu kan man läsa på kandidat-, magister- och masternivå på både Teaterhögskolan och Dramatiska institutet.

2008

I juni flyttar Teaterhögskolan till nya lokaler på Valhallavägen och blir granne med Dramatiska institutet och Filmhuset.

Dramatiska institutet startar en utbildning till kostymtecknare. Radio- och Tv-programmen blir 3-åriga. De var tidigare 2-åriga.

2009

I april lämnar Dramatiska institutets och Teaterhögskolans styrelser ett förslag till regeringen att de två högskolorna borde slås ihop till en högskola.

Fusionen till ett nytt lärosäte föreslås ske i tre faser: från styrelsebesluten den 20 april, över den nya högskolans inrättande den 1 januari 2011, och fram tills att verksamheten varit i gång i tre år, den 31 december 2013.

2010

Den 21 januari inrättar regeringen en organisationskommitté som förbereder arbetet med den nya högskolan. Kommittén börjar arbeta den 1 februari.

Rektor för den nya högskolan utses i oktober: Bo-Erik Gyberg.

2011

Den 1 januari föds Stockholms dramatiska högskola när Teaterhögskolan i Stockholm och Dramatiska institutet går ihop.

Skådespelarprogrammet på svenskt teckenspråk, den andra i sitt slag, startar under höstterminen.

2012

Tack vare sammanslagningen startar nu de "nya" kandidatutbildningarna som bygger på ökat samarbete mellan de tre institutionerna Scenkonst, Skådespeleri samt Film & media.

2014

Den 1 januari 2014 etableras Stockholms konstnärliga högskola. DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola går samman för att etablera en ledande internationell forskningsmiljö. Denna miljö ska utvecklas i nära dialog med det omgivande konst- och kulturlivet, vara en dynamisk och pådrivande kraft för konstnärlig kunskapsbildning och verka för konstens betydelse för samhällsutveckling.

Share |

 

Intresserad av teater- och filmhistoria?