dansande siluetter

Hårda fakta

Här finns det mesta du vill veta om Stockholms dramatiska högskola när det gäller siffror och hårda fakta.

  • Antal studenter vt 2015: 279
  • Utbildningar: Under vt 2015 pågår 21 inriktningar på våra tre kandidatprogram, varav fjorton har två kullar och sju en kull. Vidare pågår två masterprogram, fem fristående kurser och vi ger även kurser inom Kungl. Musikhögskolans masterprogram i filmmusikkomposition.
  • Antal sökande: Antal sökande varierar från 1 till 118 sökande per utbildningsplats. Med utbildningsplats avses såväl plats på utbildningsprogram som på fristående kurs.
  • Antal medarbetare: ca 120 personer, varav 25 adjunkter, 22 lektorer, 13 professorer. Högskolan har fem doktorander. Examinerande lärosäten är Konstnärliga forskarskolan, högskolan i Bodö i Norge och Lunds Universitet.   

Lokaler

  • Våra två hus, D-huset och T-huset, består av sammanlagt 13 700 kvadratmeter, de inrymmer fem teaterstudior, tre teatrar, en biograf, en filmstudio, en tv-studio, tre radiostudior, övningssalar, verkstäder, redigeringsrum, lektionsrum och kontorsrum.

Den 1 januari 2014 är StDH en del av Stockholms konstnärliga högskola. Detta som en del i regeringens stora satsning på konstnärlig forskning.

Share |