Stockholms dramatiska högskola

Stockholms dramatiska högskola är landets största högskola för film, radio, tv, teater och annan scenkonst. Sedan den 1 januari 2014 är StDH en del av Stockholms konstnärliga högskola.

Kreativ korsbefruktning

Genom att erbjuda utbildningar inom film, media och scenkonst på en och samma högskola, vill vi skapa ett klimat som gynnar kreativ korsbefruktning. Studenterna möts i gemensamma projekt, och arbetar i samma konstellationer som i arbetslivet.

Vi vill bygga en vital lärandemiljö som stimulerar studenter, lärare och forskare att mötas och överskrida gränserna för varandras konstarter.

För studenterna öppnar sig även fler möjligheter att skapa kraftfulla konstnärskonstellationer redan under studietiden, vilket ger ett större handlingsutrymme i relation till arbetsmarknaden.

Share |