Maria Hedman Hvitfeldt

Titel:
Prefekt
Avdelning:
Institutionen för film och media
Telefon:
08-49 400 607
E-post:
maria.hedmanhvitfeldt@uniarts.se

Mitt liv inom kulturen började på Skara skolscen och fortsatte sedan på Stadsteatern/Unga klara som attributör och teatertekniker. Jag sökte den allra första omgången av Dramatiska institutets teaterteknikerutbildning och blev antagen, men tackade nej. Två år senare sökte jag och blev antagen till Dramatiska institutets manuslinje. Den gången tackade jag ja.

Efter min utbildning till manusförfattare och regissör på Dramatiska institutet åren 1992-95 började jag min filmkarriär med att göra kortfilm på barnredaktionen på SVT. Under 2 år producerade jag över 20 kortfilmer och arbetade sedan som manusredaktör på samma avdelning. Efter 2001, parallellt med mitt arbete på Dramatiska institutet, har jag kontinuerligt fortsatt att driva egna filmprojekt tillsammans med producenter och manusförfattare. År 2004 vann jag en Guldbagge för bästa kortfilm och under 2005-2007 regisserade jag tv-serier på SVT. Jag har även arbetat som dramaturg på tv-serier producerade av SVT.

Från och med 2009 är jag heltidsanställd på skolan som lärare i filmregi. I och med sammanslagningen mellan Teaterhögskolan och Dramatiska institutet fick jag uppdraget som studierektor för de tre nyinrättade programmen på StDH. Arbetet innebär bland annat pedagogiskt utvecklingsarbete av de gemensamma programkurserna, utveckling och genomförande av de högskolegemensamma kurserna samt projektledning av skolans valbara kurser. I arbetet ingår även implementering av likabehandlingsplanen och andra studentfrågor.

Under hösten 2010-13 har jag genomfört ett forskningsprojekt om kvinnors väg in i filmbranschen. Med utgångspunkt från SFI:s statistik gör jag en jämförande studie om kvinnliga film- och teaterregistudenters väg in på och ut från utbildningen.

Jag bor i en lägenhet söder om söder med man, tre barn och en ödla. Vid mitt ganska nyinköpta sommarhus utvecklar jag mina största fritidsintressen, trädgårdsarbete och fotografi. Inte samtidigt dock. Jag föredrar situationer framför närbilder.

Share |
MariaHedmanHvitfeldt.JPG