Pia Olby

Titel:
Lektor i sånggestaltning
Avdelning:
Tjänstledig 2015
Telefon:
08-49 400 644
E-post:
pia.olby@uniarts.se


Pia Olby
undervisar i sånggestaltning på skådespelarinstitutionen sedan 1989.

Jag är sångerska och musiker inom jazz/blues/fri improvisation området sedan 35 år.
Har förutom några CD-skivor utgivna i eget namn också erhållit Jan Johanssonstipendiet 1991 med motiveringen...för sin uttrycksfulla sång och för sin djärva och fria attityd till musikaliska traditioner...

Förutom lektor i sånggestaltning vid StDH är jag också lektor i musikalisk gestaltning vid Musikhögskolan, Örebro Universitet.
Min starkaste drivkraft i jobbet är att hjälpa till med att hitta det personliga uttrycket i all sorts scenkonst. För att hitta det behövs, enligt mig,  färdighetsträning. Att öva så pass mycket att den tekniska färdigheten/eller oförmågan inte står i vägen för just det konstnärligt personliga uttrycket. Kort sagt, hitta sin egen röst.

Mitt arbete med sång och sångestaltning vilar på tre ben utan inbördes rangordning.

• Musikaliskt berättande/gestaltande
• Sceniskt berättande/gestaltande
• Sånglig/musikalisk färdighetsträning

Dessa tre ben arbetar jag med parallellt med studenterna utgående från var och ens förkunskaper och förståelse. StDH är ingen musikskola men sång och musik tillhör scenkonsterna och används flitigt inom teatern. Jag samarbetar med läraren i språklig gestaltning.
Publikmöten där språkets och sångens gestaltning utforskas i scenrummet förekommer.

Share |
PiaOlby.JPG