Lena Stefenson

Titel:
Lektor i mimgestaltning, ansv mimskådespeleri
Avdelning:
Institutionen för skådespeleri
Telefon:
08-49 400 640
E-post:
lena.stefenson@uniarts.se

Utbildad på mimlinjen, då vid Danshögskolan.
Var med om att grunda Mimensemblen, nu Teater Tre.
Spelat på i huvudsak Teater Tre.
Regisserat på och ibland skrivit/koreograferat för Teater Tre, andra fria grupper, länsteatrar som Byteatern och Dalateatern samt Stockholms Stadsteater och Stockholms Dramatiska Högskola.
Varit och är föreställningsdramaturg i många av dessa och andra sammanhang.
Arbetar med rörelsebaserad scenkonst, ofta i samskapande processer.

På StDH arbetar jag som lektor i mimgestaltning och ansvarar för inriktningen mimskådespeleri tillsammans med mina kollegor Alejandro Bonnet och Stanislav Brosowski.

Min del av undervisningen är tillämpningen, hur man får det fysiska skådespeleriet att bli scenkonst.  Denna tillämpning arbetar jag med dels som lärare i ämnena scenframställning och dramaturgi/föreställningsskapande, dels som handledare av studenternas olika redovisningar och Det egna projektet/Departure.

Inom scenframställningen använder jag improvisation som första ingång, och går sen vidare med olika rörelse – och textarbeten. Inom dramaturgin/föreställningsskapandet ägnar jag mig huvudsakligen åt de processer och metoder som leder till rörelsebaserade uppsättningar.

Som handledare arbetar jag med att hjälpa studenterna att få syn på vilken process de vill ha och hur de ska nå dit, och jag ställer ofta frågor som Vad är formen? och Vad berättar du?

Mitt ansvar för inriktningen i stort innebär att jag försöker verkställa de idéer som jag, mina kollegor och studenterna har. En aktuell fråga är att vi är på gång att skapa ett internationellt kontaktnät för europeiska teaterskolor med mimen och rörelsen som grund. En annan viktig målsättning är att göra studenterna och deras arbete synliga. I båda dessa frågor drivs jag av ambitionen att visa att vårt arbete med att ge studenterna en grund inom mimgestaltningen gör att den mest häpnadsväckande scenkonst av skilda slag kan uppstå. Våra tidigare studenter arbetar med en scenkonst som oftast undanber sig klassifikationer och istället ger upplevelser som helt enkelt är…scenkonst.

(Mer personligt är jag mamma till två söner, naturälskare och tidigare Italienboende.) 

Share |
Stefenson_Lena_LE_k.jpg

Länkar

Teater Tre