Karin Rudfeldt

Titel:
Lektor i språklig gestaltning
Avdelning:
Institutionen för skådespeleri
Telefon:
08-49 400 638
E-post:
karin.rudfeldt@uniarts.se

Karin Rudfeldt
Lektor i Språklig Gestaltning

Jag är sprungen ur rockmusiken. Från det att jag var med och startade tjejrockbandet Fega Påhopp 1978 har jag skrivit musik och text, spelat och sjungit. Berättelsen har legat i fokus, musiken är formen för dess uttryck. Jag har gett ut två skivor, Isvisor och Resvisor, medverkat i radio och tv. Men det bästa av allt tycker jag är att stå på scenen och möta en publik.

Jag skriver fortfarande visor, men mitt stora intresse är rösten, dess förmåga att gestalta och beröra. Jag vidareutvecklar min röst genom arbete med Nadine George. Hennes metod ligger också till grund för min egen undervisning. Utifrån andningen och kroppen, via toner i olika kvalitéer, går man in i dramatiska/poetiska texter och sånger. Rösten bär till förståelse, till undertext, till möte.

Bildning består av de mönster man har tagit till sig. Text kan härledas ur ordstammen väva. Väva och mönster är väl beskrivande ord för hur jag ser på textarbete: att lära sig att se mönster i både form och handling, att väva samman och på så sätt kunna föra berättelsen framåt. Jag lär ut mönster i form av språkljud, interpunktion, rytm och språkmelodi.  Väver samman det med föreställningsförmågan och ett lyssnande, både inåt och utåt.

Text och musik har mycket gemensamt, som flöde, framåtrörelse, frasering, rytm och melodi. I samarbeten med Pia Olby, lektor i sånggestaltning, utforskar vi mötet mellan en dramatiker/poet och en kompositör, t.ex. Vladimir Vysotkij och Edith Södergran, Tjechov och tango, grek och rock.

Reflektion tycker jag är viktig för både studenter och mig. När jag skriftligt reflekterat över min praktiska kunskap har jag dessutom, till min förvåning, märkt hur reflekterandet stärker min intuition i lektionsögonblicket. Teater är ju ögonblickets konst. För en skådespelare gäller det att i ett bestämt ögonblick få tillgång till och kunna ösa ur sin kapacitet, ge det skriva ordet sinnlighet och kropp, och med trygghet möta berättelsen, medspelaren och publiken. Att ha förmågan att vara i nuet, stå förberedd och öppen för impulser, kräver övning. Det övergripande målet med min undervisning är att studenten ska få tillgång till sitt flöde och sin konstnärliga kapacitet.

Share |
Karin Rudfeldt2_SPkat.jpg