Institutionen för scenkonst

Här hittar du kontaktuppgifter till lärare och övrig personal på Institutionen för scenkonst.
Klicka på rubrikerna i tabellen för att bestämma vilken kolumn du vill sortera efter. Du kan också klicka på länken "Visa tabellen i helskärm" för att få en bättre översikt.

Titel Förnamn Efternamn Avdelning Telefon E-post
Lektor i ljuddesign Anders Aare Institutionen för scenkonst 08-49 400 619 anders.aare@uniarts.se
Produktionstekniker Per Bolkert Institutionen för scenkonst 08-49 400 556 per.bolkert@uniarts.se
Lektor i scenografi Katrin Brännström Institutionen för scenkonst 08-49 400 412 katrin.brannstrom@uniarts.se
Gästlärare i dramatik/dramaturgi Lucia Cajchanova Institutionen för scenkonst lucia.cajchanova@uniarts.se
Lektor Scenkonst i möte med Landskap Sara Erlingsdotter Institutionen för scenkonst 08-49 400 568 sara.erlingsdotter@uniarts.se
Producent, scenkonst Netta Frister Aaron Institutionen för scenkonst 08-49 400 565 netta.fristeraaron@uniarts.se
Lektor i kostymdesign Maria Geber Institutionen för scenkonst 08-49 400 214 maria.geber@uniarts.se
Kostym- och rekvisitamedarbetare Nils Harning Institutionen för scenkonst 08-49 400 563 nils.harning@uniarts.se
Professor i teaterns kreativa processer Claes Peter Hellwig Institutionen för scenkonst 08-49 400 616 claespeter.hellwig@uniarts.se
Professor i teaterregi Hilda Hellwig Institutionen för scenkonst 08-49 400 617 hilda.hellwig@uniarts.se
Adjunkt i teaterteknik Anders Larsson Institutionen för scenkonst 08-49 400 613 anders.larsson@uniarts.se
Lektor i mask- och perukdesign Mihra Lindblom Institutionen för scenkonst 08-49 400 621 mihra.lindblom@uniarts.se
Lektor i scenkonstproduktion Olle Mattsson Institutionen för scenkonst 08-49 400 625 olle.mattsson@uniarts.se
Prefekt Christina Molander Institutionen för scenkonst 08-49 400 315 christina.molander@uniarts.se
Prodekan, lektor i ljusdesign Thomas Mirstam Institutionen för scenkonst 08-49 400 624 thomas.mirstam@uniarts.se
Produktionstekniker Björn Nilsson Institutionen för scenkonst 08-49 400 548 bjorn.nilsson@uniarts.se
Adjunkt i mask- och perukdesign Janina Rolfart Institutionen för scenkonst 08-49 400 618 janina.rolfart@uniarts.se
Lektor i scenkonstproduktion PeO Sander Institutionen för scenkonst 08-49 400 622 peo.sander@uniarts.se
Professor i konstnärlig kunskapsbildning Barbro Smeds Institutionen för scenkonst 08-49 400 526 barbro.smeds@uniarts.se
Kostym- och rekvisitaansvarig Ewa Wallin Institutionen för scenkonst 08-49 400 553 ewa.wallin@uniarts.se
Lektor i dramatik/dramaturgi Mia Törnqvist Institutionen för scenkonst 08-49 400 626 mia.tornqvist@uniarts.se