Jenny Sunesson

Titel:
Lektor
Avdelning:
Institutionen för film och media
Telefon:
08-49 400 609
E-post:
jenny.sunesson@uniarts.se

In English, see below

Jenny Sunesson är en konstnär, tonsättare och skribent som ofta använder konkret ljud  i sitt arbete. Hon verkar inom områden som field recording, konceptuell text- och ljudkonst, elektroakustisk komposition, dokumentär och video. Hon arbetar med platsen som scen för sitt arbete där verkliga och påhittade karaktärer och urartade stereotyper samsas kring den perifera historien om nutidssamhällets maktstrukturer, sociala och tekniska utanförskap.

Jenny är i grunden journalist och har jobbat på tidningar och Sveriges Radio, men utbildade sig senare vid Dramatiska institutets radiolinje och anslöt sig till  Elektronmusikstudion i Stockholm (EMS) och flyttade till Storbritannien där hon bott en stor del av sitt vuxna liv.

Jenny har fått stipendium från Konstnärsnämnden och ett stort antal verkbeställningar från bl.a Sveriges Radio och Rikskonserter. Hennes verk har spelats i konsert- och gallerisammanhang både i Sverige och utomlands.
2008 tilldelades hon Åke Hodell-stipendiet för sin politiska, egensinnigt skarpa berättarstil.

Jenny undervisar i fältinspelning och ljudkonst och håller workshops med fokus på experimentellt ljudberättande på Institutionen för film och media. Hon undervisar även i ljudredigeringsprogrammet Protools och arbetar med utvecklingen av skolans Media-labb. Hon undervisar helst konstnärligt och tekniskt process-inriktade och tillåtande workshops med fokus på test och experiment som metod. Hon intresserar sig speciellt för undervisning utifrån en normativt medveten historisk kontext och uppmuntrar till diskussion och kritisk reflektion kring frågor om konstnärens val när det gäller etik, mod och konstnärlig integritet.

In English

Jenny Sunesson is an artist, composer and writer often using concrete sound for her work. Her practice ranges from field recording and conceptual sound art to  electroacoustic composition and documentary. She uses real life as a stage for her dark, tragic and sometimes comical work where real and invented characters and derogated stereotypes are forced to collaboration in the alternate story of hierarchies and normative power structure in our society.

Jenny started off as a journalist working for newspapers and the public radio, (SR). She late studied at Dramatiska institutet and joined the renowned Electroacoustic music institute of Sweden (EMS). She eventually moved to the UK where she spent a large proportion of her adult life.

Her work has been commissioned by the Swedish arts fund, Concerts Sweden and Swedish national broadcasting company and has been exhibited both nationally and internationally.
In 2008 she was awarded the Åke Hodell award for her sharp, excentric and political storytelling.

Jenny teaches experimental storytelling and sound art and holds workshops in field recording at the Institution of Film and Media. She also teaches students the use of the sound editing software Protools and works with the development of the Media lab. She favours technically and artistically integrated experimental workshops with trial and error being the core method. With special interest in normative reflection she promotes a wide referential historic outlook to encourage students to challenge and reflect their own practice, their artistic goals, ethics, integrity and choices.

Share |
JennySunesson.JPG