Marit Wixell

Titel:
Producent
Avdelning:
Operahögskolan
Telefon:
08-49 400 404
E-post:
marit.wixell@uniarts.se

Jag har arbetat på Operahögskolan i Stockholm sedan hösten 1988 då jag började som sjukvikarie med att lägga schema. Blev anställd 1989 som regiassistent och producent och arbetade fram till 1998 mestadels praktiskt med produktionerna. Under denna tid ägde produktioner och redovisningar rum på olika scener i Stockholm och runt om i Sverige.
Efter 1998 har jag enbart arbetat på skolans kansli huvudsakligen med utbildningsplaneringen och frågor i samband med denna.

Innan jag började arbeta på Operahögskolan tog jag en fil. kand i psykologi och arbetade som behandlingsassistent i några år. Jag auskulterade som regiassistent på Operan i Stockholm och i San Fransisco. Arbetade sedan på Operan och på Confidencen som regiassistent.

Jag tycker att opera är en fantastisk konstform och att det är oerhört viktigt att se till att opera kommer så många som möjligt tillgodo. Det är en utmaning för skolan att göra opera synlig och att ge våra studenter de kunskaper som krävs för att de ska kunna arbeta med opera och andra former av musikdramatik när de lämnar skolan.

Operahögskolan är en liten högskola som är i ständig förändring och som ska uppfylla samma krav som alla andra högskolor i Sverige beträffande anpassning till Bolognaprocessen, internationalisering m.m.
Under den tid jag har arbetat på Operahögskolan har mycket förändrats och just nu 2010 ska vi ta emot den första forskaren och vår första doktorand. Sökande studenter från andra länder ökar och ställer nya krav på utbildningen.

Det är en utmaning att arbeta med att utveckla och anpassa vår utbildning till den föränderliga värld där våra studenter ska verka efter sin tid här på Operahögskolan.

Tradition är samlad kunskap som förvärvats under lång tid.  Men det finns inte bara en tradition.  Att känna till traditionerna är viktigt när man vill bryta mot en tradition.
Interpretation är tolkningen av ett uttryck. I operasammanhang handlar det för mig om att kunna vara personlig och därmed unik.
Innovation är de nyupptäckta utvecklingsformerna som uppstår i det kreativa arbetet. Det pågår förhoppningsvis hela tiden men det leder inte till synliga/hörbara resultat mer än väldigt sällan. När det gör det så kan det vara helt fantastiskt eller fullkomligt misslyckat. Det är arbetet som för framåt.

Share |
marit.wixell@uniarts.se.jpg