Leif Lundberg

Titel:
Professor i musikalisk gestaltning
Avdelning:
Operahögskolan
Telefon:
08-49 400 432
E-post:
leif.lundberg@uniarts.se

Efter nästan trettio år som repetitör på Kungliga Operan, sedan 2002 som förste repetitör, och efter att ha studerat in och instuderat, coachat, spelat och dirigerat sceniska repetitioner av nittiotalet operor, därav de flesta betydande inom den italienska, franska, ryska och tyska romantiska repertoiren, t.ex alla av Wagner, plus en hel del från andra perioder, är Leif Lundberg sedan hösten 2011 anställd som studieledare och lektor i musikalisk instudering vid Operahögskolan i Stockholm.

Parallellt med arbetet på Kungliga Operan har han arbetat med de flesta av de internationell verksamma svenska sångarna inom den tyngre repertoiren som musikalisk instuderare och i flera fall även som vokal coach eller sånglärare.

Share |
Leif_Lundberg_620.jpg