Christina Edenås

Titel:
Utbildningssamordnare
Avdelning:
Utbildningsadministrativa avdelningen
Telefon:
08-49 400 636
E-post:
christina.edenas@uniarts.se

Jag arbetar som utbildningssamordnare för Skådespelarprogrammet för teckenspråk vid Institutionen för skådespeleri.

Jag har tidigare arbetat som dövlärare och studierektor under många år vid Manillaskolan i Stockholm. Min mångsidiga erfarenhet inom dövområdet och mina teckenspråkskunskaper tog mig till det spännande och utmanande arbete som jag idag har vid StDH.

Share |
ChristinaEdenas.jpg