Annette Arlander

Titel:
Gästprofessor
Avdelning:
Stockholms konstnärliga högskola
Telefon:
08-49 400 317
E-post:
annette.arlander@uniarts.se

Annette Arlander är konstnär, forskare och pedagog, en av pionjärerna för performancekonst i Finland och en föregångare inom konstnärlig forskning.

Hon är utbildad som teaterregissör, filosofie magister och doktor i teaterkonst 1999. Hon var professor i performancekonst och teori på Teaterhögskolan 2001-2013 och är för närvarande professor i konstnärlig forskning vid Konstuniversitet i Helsingfors.

Arlanders forskningsintressen är relaterade till konstnärlig forskning, performance studies och miljö. Hennes konstnärliga verksamhet koncentrerar sig kring att uppföra landskap, med hjälp av video eller bandat tal, och rör sig i gränszonen mellan performancekonst, videokonst och miljökonst.

In English

Annette Arlander is an artist, researcher and a pedagogue, one of the pioneers of Finnish performance art and a trailblazer of artistic research. 

She is educated as a theatre director, Master of Arts (philosophy) and Doctor of Art (theatre and drama) in 1999. She was Professor of Performance Art and Theory at the Theatre Academy 2001-2013 and is currently Professor of Artistic Research at the University of the Arts in Helsinki.

Arlander's research interests relate to artistic research, performance studies and the environment. Her artwork is focused on performing landscape by means of video or recorded voice, moving between the traditions of performance art, video art, and environmental art.

Share |