Carina Reich

Titel:
Doktorand i scenkonst
Avdelning:
Institutionen för scenkonst
Telefon:
E-post:
carina.reich@uniarts.se

Läs mer om Carina Reichs doktorandprojekt.

Carina Reich är en interdisciplinär konstnär/regissör/lärare som arbetar genom olika medier, exempelvis teater, opera och performance. Mestadels har hon arbetat tillsammans med sin konstnärskollega Bogdan Szyber och tillsammans har de skapat över sjuttio produktioner inom många olika av fält och format.

Mer information hittas på Carina Reichs och Bogdans Szybers gemensamma hemsida

In English

Carina Reich is an interdisciplinary artist/director/teacher that works in different mediums, such as theatre, opera and performance. She has mainly been working in collaboration together with her artist colleague Bogdan Szyber, creating over seventy productions sited within a variety of fields and formats.

More information on Carina Reich's and Bogdan Szyber's homepage

Share |
carina.reich@uniarts.se.jpg